معرفی چشم پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور
دکتر سید حسن هاشمی فوق تخصص قرنیه

پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی وقت دهی
دکتر هوشنگ فقیهی فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر

معرفی وقت دهی

آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری با لیزر اکسایمر و کاشت لنزهای داخل چشمی

معرفی وقت دهی

عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی وقت دهی

عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، فیکو، لیزر، اسمایل، درمان پیرچشمی، لنزهای آرتیزان و گلوکوم

معرفی وقت دهی

عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی

عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، اسمایل، کاشت لنزهای داخل چشمی، درمان پیرچشمی و ناخنک

معرفی وقت دهی
دکتر شکیبا عبادالهی فوق تخصص قرنیه

عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی وقت دهی
دکتر مسعود ناصری پور فوق تخصص شبکیه، تومورهای چشمی(انکولوژی)

شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی

دکتر آزاده فرحی فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک

پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری

معرفی وقت دهی
دکتر کامران جلالی فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

شبکیه، ویتره و لیزر، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر سپیده توکلی زاده فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک

پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی عیوب انکساری

معرفی وقت دهی
دکتر فدرا حاجی زاده فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)، تزریقات داخل چشمی، درمان بیماری های التهاب چشم(یوئیت)

معرفی وقت دهی
دکتر علیرضا فهیم متخصص و جراح

عیوب انکساری(PRK، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید) با روش لیزری

معرفی وقت دهی
دکتر پوپک پیر متخصص و جراح

عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر سعید شاه حسینی فوق تخصص قرنیه

عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی وقت دهی
دکتر مهدی بهنیا فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری

معرفی وقت دهی
دکتر کاظم امان زاده فوق تخصص قرنیه

عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی وقت دهی
دکتر حسن کوهیان فوق تخصص قرنیه

عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی وقت دهی
دکتر آرش عشق آبادی فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر رضا عرفانیان سلیم فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک

پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور دکتری تخصصی اپتومتری

عدسی های تماسی (contact lens)، الکتروفیزیولوژی، کمک بینایی (Low Vision)، اورتوپتیک و اپتومتری

معرفی وقت دهی
دکتر هومن بهرمندی فوق تخصص قرنیه

عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی وقت دهی

عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، جراحی بیماری های سطح چشم

معرفی وقت دهی

عیوب انکساری(لیزیک، لازک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید، آب مروارید کودکان)، قوزقرنیه، ناخنک، انواع پیوند قرنیه، کاشت لنزهای داخل چشمی و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی وقت دهی
دکتر صابر ملایی فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری، جراحی های شبکیه ویتره و لیزر

معرفی وقت دهی

عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر کاملیا شهابی فوق تخصص قرنیه و بیماریهای سطح چشم

جراحي اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت (آب مروارید) ، بیماری های سطح چشم

معرفی وقت دهی
دکتر فاطمه علیپور فوق تخصص قرنیه

فلوشیپ لنزهای تماسی، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر علیرضا مقدسی فوق تخصص قرنیه

جراحي اصلاح عیوب انکساری، کاتاراکت (آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی وقت دهی
دکتر مسعود اقصایی فرد فوق تخصص استرابيسم ،نوروافتالمولوژی و اطفال

انحراف چشم، پلک و مجاری اشکی، اربیت، نوروافتالمولوژی، کاتاراکت(آب مروارید)، لیزیک

معرفی وقت دهی
دکتر نیما نوروزی متخصص و جراح

جراحي اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت (آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر فرزاد محمدی فوق تخصص قرنیه

جراحی آب مروارید (از جمله به کمک لیزر)، پیوند قرنیه (خلفی، قدامی و تمام ضخامت)، جراحی عیوب انکساری (لازک، فمتولیزیک و اسمایل)، کاشت لنزهای داخل چشمی، قوز قرنیه (کارگذاری حلقه)، ناخنک و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی وقت دهی
دکتر راما پورمتین فوق تخصص قرنیه

جراحي اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

معرفی وقت دهی
دکتر علیرضا سلیمانی فوق تخصص گلوکوم

جراحي گلوکوم، اصلاح عیوب انکساری (ليزيك) ، کاتاراکت (آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر علی رضا خدابنده فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

شبکیه، ویتره و لیزر، اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت (آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دكتر سید مهدی مرتضوی فوق تخصص گلوکوم

جراحي آب سياه (گلوكوم) ، جراحی عیوب انکساری(ليزيك) ، جراحی کاتاراکت (آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر علی مکاتب فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

جراحی های شبکیه ویتره و لیزر، تزريق داخل چشمي ، کاتاراکت (آب مروارید) و اصلاح عیوب انکساری (لیزیک)

معرفی وقت دهی
دکتر محمد حسن ریخته گر فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک

جراحی های کاتاراکت ( آب مروارید)،  اصلاح عيوب انکساری (لیزیک) ، بازسازی اربیت، پلک و انحراف چشم

معرفی وقت دهی
دکترعلی هداوندخانی فوق تخصص قرنیه

جراحی کاتاراکت( آب مروارید) ، جراحی اصلاح عیوب انکساری( ليزيك)، جراحی پیوند قرنیه

معرفی وقت دهی
دكتر علي صادقي فوق تخصص استرابيسم ،نوروافتالمولوژی و اطفال

جراحي انحراف چشم(استرابيسم)كودكان و بزرگسالان ، جراحي آب مرواريد(كاتاراكت)كودكان و بزرگسالان،جراحي عيوب انكساري(ليزيك)

معرفی وقت دهی
دکتر لیلا ساسانی فوق تخصص گلوکوم

جراحی گلوکوم ، عیوب انکساری (لیزیک) و کاتاراکت (آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر شبنم کیوانی راد فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک

استرابیسم، مجاری اشکی ،کودکان، جراحی بلفاروپلاستی، جراحی کاتاراکت (آب مروارید) و اصلاح عیوب انکساری

معرفی وقت دهی

عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دكتر زهرا فرزين وش فوق تخصص گلوکوم

جراحي گلوكوم (آب سياه) ، اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ،كاتاراكت (آب مرواريد )

معرفی وقت دهی

جراحي هاي عيوب انكساري( ليزيك ،لازك و .... ) ، كاتاراكت (آب مرواريد)

معرفی وقت دهی
دكتر علي ترابي متخصص و جراح

جراحي هاي عيوب انكساري( ليزيك ، لازك و .... ) ، كاتاراكت (آب مرواريد)

معرفی وقت دهی
دكتر فريبا آگهين متخصص و جراح

جراحی اصلاح عیوب انکساری(لیزیک)، جراحی کاتاراکت (آب مروارید )

معرفی

جراحی کاتاراکت ( آب مروارید) ، جراحی اصلاح عیوب انکساری ( ليزيك) ، جراحی پیوند قرنیه

دکتر عادله فائق فوق تخصص قرنیه

عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

دکتر علیرضا هدایت فر فوق تخصص یوئیت و التهاب چشم

یووئیت و التهاب چشم، جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك) ، کاتاراکت (آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دكتر محمد ياوري فوق تخصص قرنیه

جراحي هاي فمتو كاتاراكت ، اصلاح عيوب انكساري (فمتوليزيك) ، فيكو

معرفی
دكتر حميدرضا ترابي فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

جراحی های شبکیه ویتره و لیزر، تزريق داخل چشمي ، کاتاراکت (آب مروارید) و اصلاح عیوب انکساری (لیزیک)

دکتر مسلم عطارد متخصص و جراح

جراحی اصلاح عیوب انکساری(لیزیک)

جراحی اصلاح عیوب انکساری(لیزیک)، جراحی کاتاراکت (آب مروارید )

جراحی اصلاح عیوب انکساری(لیزیک)، جراحی کاتاراکت (آب مروارید )