دکتر کامران جلالی

  جراح و متخصص چشم پزشکی

  جراح و متخصص چشم پزشکی
آقای دکتر کامران جلالی در سال 1345 در شهر بروجرد متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1378 آغاز کرد و در سال 1380 به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد.
دکتر کامران جلالی (چشم پزشک) جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.

1.       HodjatJalali K, Mehravaran S, Faghihi H, Hashemi H, Kazemi P, Rastad H. Intravitreal injection of ziv-aflibercept in the treatment of choroidal and retinal vascular diseases. Journal of Current Ophthalmology. 2017.

2.       Koucheki B, Jalali KH. Pigmentary glaucoma accompanied by Usher syndrome. Journal of glaucoma. 2012;21(6):392-3.

3.       Hatef E, Fotouhi A, Hashemi H, Mohammad K, Jalali KH. Prevalence of retinal diseases and their pattern in Tehran: The Tehran eye study. Retina. 2008;28(5):755-62.

4.       Faghihi H, Jalali KH, Amini A, Hashemi H, Fotouhi A, Esfahani MR. Rhegmatogenous retinal detachment after LASIK for myopia. Journal of Refractive Surgery. 2006;22(5):448-52.

5.       Habibabadi HF, Hashemi H, Jalali KH, Amini A, Esfahani MR. Refractive outcome of silicone oil removal and intraocular lens implantation using laser interferometry. Retina. 2005;25(2):162-6.