دکتر کامران جلالی

آقای دکتر کامران جلالی در سال 1345 در شهر بروجرد متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1371 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 78 اخذ کرد.

دکتر کامران جلالی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه ای خود را از سال 1378 آغاز کرد و در سال 1380 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر کامران جلالی (چشم پزشک) خدمات جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

دکتر کامران جلالی

1.       HodjatJalali K, Mehravaran S, Faghihi H, Hashemi H, Kazemi P, Rastad H. Intravitreal injection of ziv-aflibercept in the treatment of choroidal and retinal vascular diseases. Journal of Current Ophthalmology. 2017.

2.       Koucheki B, Jalali KH. Pigmentary glaucoma accompanied by Usher syndrome. Journal of glaucoma. 2012;21(6):392-3.

3.       Hatef E, Fotouhi A, Hashemi H, Mohammad K, Jalali KH. Prevalence of retinal diseases and their pattern in Tehran: The Tehran eye study. Retina. 2008;28(5):755-62.

4.       Faghihi H, Jalali KH, Amini A, Hashemi H, Fotouhi A, Esfahani MR. Rhegmatogenous retinal detachment after LASIK for myopia. Journal of Refractive Surgery. 2006;22(5):448-52.

5.       Habibabadi HF, Hashemi H, Jalali KH, Amini A, Esfahani MR. Refractive outcome of silicone oil removal and intraocular lens implantation using laser interferometry. Retina. 2005;25(2):162-6.