دکتر مهدی بهنیا

  جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص شبکیه
فوق تخصص شبکیه
آقای دکتر مهدی بهنیا در سال 1350 در شهر تهران متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان زنجان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1382 آغاز کرد و در سال 1386 به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و فوق تخصص شبکیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد.
دکتر مهدی بهنیا (چشم پزشک) جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.

1.       Behnia M, Khabazkhoob M, Aliakbari S, Abadi AE, Hashemi H, Pourvahidi P. Improvement in visual acuity and contrast sensitivity in patients with central serous chorioretinopathy after macular subthreshold laser therapy. Retina. 2013;33(2):324-8.

2.       Yekta AA, Fotouhi A, Hashemi H, Moghaddam HO, Heravian J, Heydarian S, et al. Relationship between refractive errors and ocular biometry components in carpet weavers. Iranian Journal of Ophthalmology. 2010;22(2):45-54.

3.       Yekta A, Fotouhi A, Hashemi H, Dehghani C, Ostadimoghaddam H, Heravian J, et al. The prevalence of anisometropia, amblyopia and strabismus in schoolchildren of Shiraz, Iran. Strabismus. 2010;18(3):104-10.

4.       Yekta A, Fotouhi A, Hashemi H, Dehghani C, Ostadimoghaddam H, Heravian J, et al. Prevalence of refractive errors among schoolchildren in Shiraz, Iran. Clinical and Experimental Ophthalmology. 2010;38(3):242-8.

5.       Riazi-Esfahani M, Behnia M, Faghihi H, Aalami-Harandi Z, Karkhaneh R, Nili-Ahmadabadi M, et al. Pars plana vitrectomy for retinal detachments associated with chorioretinal coloboma. Iranian Journal of Ophthalmology. 2009;21(2):36-40.

6.       Lashay A, Behnia M, Karkhaneh R, Mirshahi A, Riazi-Esfahani M, Ebrahimi M, et al. Surgical outcomes of complicated retinal detachments using heavy silicone oil as an internal tamponade. Iranian Journal of Ophthalmology. 2009;21(2):25-30.