دکتر آرش عشق آبادی

  جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص شبکیه
فوق تخصص شبکیه
آقای دکتر آرش عشق آبادی در سال 1351 در شهر تهران متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان سمنان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1383 آغاز کرد و در سال 1389 به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص شبکیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد.
دکتر آرش عشق آبادی (چشم پزشک) جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.

1.       Beheshtian M, Rad SS, Babanejad M, Mohseni M, Hashemi H, Eshghabadi A, et al. Impact of Whole Exorne Sequencing among Iranian Patients with Autosomal Recessive Retinitis Pigmentosa. Archives of Iranian Medicine (AIM). 2015;18(11).