دکتر آرش عشق آبادی

آقای دکتر آرش عشق آبادی در سال 1351 در شهر تهران متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه شهید بهشتی سال 1376 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1383 و فوق تخصص شبکیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 اخذ کرد.

دکتر آرش عشق آبادی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان سمنان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1383 آغاز کرد و در سال 1389 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر آرش عشق آبادی (چشم پزشک) خدمات جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

دکتر آرش عشق آبادی

1.       Beheshtian M, Rad SS, Babanejad M, Mohseni M, Hashemi H, Eshghabadi A, et al. Impact of Whole Exorne Sequencing among Iranian Patients with Autosomal Recessive Retinitis Pigmentosa. Archives of Iranian Medicine (AIM). 2015;18(11).