دکتر آرش عشق آبادی

دکتر آرش عشق آبادی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص شبکیه
آقای دكتر آرش عشق آبادی در سال 1351 در شهر تهران متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او داراي مدرك تخصص چشم‌پزشکی از دانشگاه و فوق تخصص فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین از دانشگاه دانشگاه تهران می‌باشد. دکتر آرش عشق آبادی (چشم پزشک) علاوه بر درمان و جراحی جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)، جراحی لیزیک و آب‌مروارید (کاتاراکت) نیز در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.

1.       Beheshtian M, Rad SS, Babanejad M, Mohseni M, Hashemi H, Eshghabadi A, et al. Impact of Whole Exorne Sequencing among Iranian Patients with Autosomal Recessive Retinitis Pigmentosa. Archives of Iranian Medicine (AIM). 2015;18(11).