دکتر محمد حسن ریخته گر

آقای دکتر محمد حسن ریخته گر در سال 1364 در شهر اصفهان متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال 1390 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1395 و فوق تخصص اکولوپلاستیک و اوربیت از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1400 اخذ کرد.

دکتر محمد حسن ریخته گر (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان 1395 فعالیت حرفه ای خود را از سال 1395 آغاز کرد و در سال 1400 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر محمد حسن ریخته گر (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحی های کاتاراکت ( آب مروارید)،  اصلاح عيوب انکساری (لیزیک) ، بازسازی اربیت، پلک و انحراف چشم را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

دکتر محمد حسن ریخته گر