دکتر سعید شاه حسینی

  جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
آقای دکتر سعید شاه حسینی در سال 1349 در شهر تهران متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان قزوین - البرز - تهران فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1384 آغاز کرد و در سال 1386 به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد.
دکتر سعید شاه حسینی (چشم پزشک) جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.
1- مقاله "مقایسه نتایج و عوارض عمل ترابکولکتومی به دو روش پریتومی فورنیکس بیس و لیمبوس بیس"
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (4 – 17 ) – 1383

2- مقاله "درمان غشای فیبرینی بعد از عمل با فعال کننده فیبرینوژن بافتی"
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (2 -17 ) – 1383

3- مقاله Needling Bleb Revision” با MMC در عمل Molteno ناموفق به علت عارضه    Encapsulation Bleb "
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (4– 16 ) – 1382

4- مقاله مروری “جا به جایی عدسی داخل چشمی"
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (2 – 16 ) – 1383

5- مقاله Needling Bleb Revision با MMC در ترابکولکتومی ناموفق به علت عارض Encapsulation Bleb ”
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (2 - 16 ) – 1381