دکتر سعید شاه حسینی

دکتر سعید شاه حسینی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
آقای دكتر سعید شاه حسینی در سال 1349 در شهر تهران متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه‌ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او داراي مدرك تخصص چشم‌پزشکی از دانشگاه و فوق تخصص فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی از دانشگاه بیمارستان فارابی می‌باشد. دکتر سعید شاه حسینی (چشم پزشک) علاوه بر درمان و جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی، جراحی لیزیک و آب‌مروارید (کاتاراکت) نیز در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.
1- مقاله "مقایسه نتایج و عوارض عمل ترابکولکتومی به دو روش پریتومی فورنیکس بیس و لیمبوس بیس"
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (4 – 17 ) – 1383

2- مقاله "درمان غشای فیبرینی بعد از عمل با فعال کننده فیبرینوژن بافتی"
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (2 -17 ) – 1383

3- مقاله Needling Bleb Revision” با MMC در عمل Molteno ناموفق به علت عارضه    Encapsulation Bleb "
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (4– 16 ) – 1382

4- مقاله مروری “جا به جایی عدسی داخل چشمی"
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (2 – 16 ) – 1383

5- مقاله Needling Bleb Revision با MMC در ترابکولکتومی ناموفق به علت عارض Encapsulation Bleb ”
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (2 - 16 ) – 1381