دکتر سعید شاه حسینی

آقای دکتر سعید شاه حسینی در سال 1349 در شهر تهران متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1376 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382 و فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384 اخذ کرد.

دکتر سعید شاه حسینی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان قزوین - البرز - تهران فعالیت حرفه ای خود را از سال 1384 آغاز کرد و در سال 1386 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر سعید شاه حسینی (چشم پزشک) خدمات جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک،)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

دکتر سعید شاه حسینی

1- مقاله "مقایسه نتایج و عوارض عمل ترابکولکتومی به دو روش پریتومی فورنیکس بیس و لیمبوس بیس"
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (4 – 17 ) – 1383

2- مقاله "درمان غشای فیبرینی بعد از عمل با فعال کننده فیبرینوژن بافتی"
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (2 -17 ) – 1383

3- مقاله Needling Bleb Revision” با MMC در عمل Molteno ناموفق به علت عارضه    Encapsulation Bleb "
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (4– 16 ) – 1382

4- مقاله مروری “جا به جایی عدسی داخل چشمی"
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (2 – 16 ) – 1383

5- مقاله Needling Bleb Revision با MMC در ترابکولکتومی ناموفق به علت عارض Encapsulation Bleb ”
مجله چشم پزشکی ایران – جلد (2 - 16 ) – 1381