معرفی چشم پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور
دکتر سید حسن هاشمی فوق تخصص قرنیه

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه

معرفی وقت دهی
دکتر هوشنگ فقیهی فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی

عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه

معرفی وقت دهی

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر شکیبا عبادالهی فوق تخصص قرنیه

عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه

معرفی وقت دهی
دکتر مسعود ناصری پور فوق تخصص شبکیه - تومورهای چشمی(انکولوژی)

شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی

دکتر آزاده فرحی فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک

جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر کامران جلالی فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر سپیده توکلی زاده فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک

جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر فدرا حاجی زاده فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، تزریقات داخل چشمی، درمان بیماری های التهاب چشم(یوئیت)

معرفی وقت دهی
دکتر پوپک پیر متخصص و جراح

اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر سعید شاه حسینی فوق تخصص قرنیه

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک،)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه

معرفی وقت دهی
دکتر مهدی بهنیا فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر کاظم امان زاده فوق تخصص قرنیه

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه

معرفی وقت دهی
دکتر رضا عرفانیان سلیم فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک

پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور دکتری تخصصی اپتومتری

عدسی های تماسی (contact lens)، الکتروفیزیولوژی، کمک بینایی (Low Vision)، اورتوپتیک و اپتومتری

معرفی
دکتر هومن بهرمندی فوق تخصص قرنیه

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه

معرفی وقت دهی

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه

معرفی وقت دهی
دکتر صابر ملایی فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر کاملیا شهابی فوق تخصص قرنیه و بیماریهای سطح چشم

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه، بیماری های سطح چشم

معرفی وقت دهی
دکتر فاطمه علیپور فوق تخصص قرنیه

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه

معرفی وقت دهی
دکتر مسعود اقصایی فرد فوق تخصص استرابيسم ،نوروافتالمولوژی و اطفال

انحراف چشم، پلک و مجاری اشکی، اربیت، نوروافتالمولوژی، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر نیما نوروزی متخصص و جراح

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر فرزاد محمدی فوق تخصص قرنیه

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه

معرفی وقت دهی
دکتر علیرضا سلیمانی فوق تخصص گلوکوم

جراحی آب سياه (گلوكوم) ، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دكتر سید مهدی مرتضوی فوق تخصص گلوکوم

جراحی آب سياه (گلوكوم) ، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر علی مکاتب فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

جراحی های شبکیه ویتره و لیزر، تزريق داخل چشمی ، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر محمد حسن ریخته گر فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک

بازسازی اربیت، پلک و انحراف چشم، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر علی هداوندخانی فوق تخصص قرنیه

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه

معرفی وقت دهی
دكتر علی صادقی فوق تخصص استرابيسم ،نوروافتالمولوژی و اطفال

جراحی انحراف چشم(استرابيسم) كودكان و بزرگسالان، جراحی آب مرواريد(كاتاراكت) كودكان و بزرگسالان، اصلاح عیوب انکساری(پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)

معرفی وقت دهی
دکتر لیلا ساسانی فوق تخصص گلوکوم

جراحی گلوکوم ، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر شبنم کیوانی راد فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک

استرابیسم، مجاری اشکی ،کودکان، جراحی بلفاروپلاستی، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دكتر زهرا فرزين وش فوق تخصص گلوکوم

جراحي گلوكوم (آب سياه) ، اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دكتر علی ترابی متخصص و جراح

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دكتر فريبا آگهين متخصص و جراح

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دکتر عادله فائق فوق تخصص قرنیه

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه

معرفی وقت دهی
دکتر مسلم عطارد متخصص و جراح

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)

معرفی وقت دهی
دكتر احمد حسین فوق تخصص شبکیه - ویتره و رتین

جراحی های شبکیه ویتره و لیزر، تزريق داخل چشمي ، کاتاراکت (آب مروارید) و اصلاح عیوب انکساری (لیزیک)

دکتر حسن خلیلی فوق تخصص قرنیه

جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه

معرفی وقت دهی
دكتر نوید محسن زاده فوق تخصص اوربیت و اکولوپلاستیک

جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و اکولوپلاستیک، جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)

معرفی وقت دهی