دکتر میثم میر عشقی

متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی

متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
آقای دکتر میثم میر عشقی در سال 1359 در شهر تهران متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان کرمان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1391 آغاز کرد و در سال 1393 به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد.
دکتر میثم میر عشقی (چشم پزشک) جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.