پذیرش SMS

پذیرش SMS

بیماران و مراجعینی که قبلا در بیمارستان نور تحت عمل جراحی و یا ویزیت قرار گرفته اند می توانند از طریق سامانه پیامک 300082400 وقت معاینه دریافت نمایند. 

راهنمای استفاده ازپیامک
با ارسال شناسه خود پاسخی از سامانه پیامک بیمارستان دریافت کرده و طی چند مرحله می توان وقت خود را رزرو نمایید.