دکتر مسعود ناصری پور

  جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص شبکیه، تومورهای چشمی(انکولوژی)
فوق تخصص شبکیه، تومورهای چشمی(انکولوژی)

آقای دکتر مسعود ناصری پور در سال در شهر متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه در سال اخذ کرد.

دکتر مسعود ناصری پور (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر مسعود ناصری پور (چشم پزشک) خدمات جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.