دکتر ابراهیم جعفرزاده پور

متخصص اپتومتریست

متخصص اپتومتریست
آقای دکتر ابراهیم جعفرزاده پور در سال در شهر متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه می‌باشد.
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور (چشم پزشک) را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.