دکتر ابراهیم جعفرزاده پور

 
فوق تخصص دکتری تخصصی اپتومتری
دکتری تخصصی اپتومتری

آقای دکتر ابراهیم جعفرزاده پور در سال 1345 در شهر تهران متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع کارشناسی در دانشگاه شهید بهشتی در سال 1367 مدرک اپتومتری خود را از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1372 و مدرک دکتری تخصصی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1373 اخذ کرد.

دکتر ابراهیم جعفرزاده پور (اپتومتریست)، با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان زنجان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1368 آغاز کرد و در سال 1386 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست.

دکتر ابراهیم جعفرزاده پور (اپتومتریست)، خدمات عدسی های تماسی (contact lens)، الکتروفیزیولوژی، کمک بینایی (Low Vision)، اورتوپتیک و اپتومتری را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می‌دهد.