دکتر ابراهیم جعفرزاده پور

 
فوق تخصص دکتری تخصصی اپتومتری
دکتری تخصصی اپتومتری

آقای دکتر ابراهیم جعفرزاده پور در سال 1345 در شهر تهران متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه شهید بهشتی در سال و فوق تخصص دکتری تخصصی اپتومتری از دانشگاه تربیت مدرس در سال اخذ کرد.

دکتر ابراهیم جعفرزاده پور (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان زنجان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1368 آغاز کرد و در سال 1386 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر ابراهیم جعفرزاده پور (چشم پزشک) خدمات جراحی عدسی های تماسی (contact lens)، الکتروفیزیولوژی، کمک بینایی (Low Vision)، اورتوپتیک و اپتومتری را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.