دکتر فرزاد محمدی

  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی

آقای دکتر فرزاد محمدی در سال 1350 در شهر اصفهان متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1376 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382 و فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 اخذ کرد.

دکتر فرزاد محمدی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه ای خود را از سال 1387 آغاز کرد و در سال 1397 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر فرزاد محمدی (چشم پزشک) خدمات جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوزقرنیه، ناخنک را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.