دکتر هومن بهرمندی

  جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
آقای دکتر هومن بهرمندی در سال 1349 در شهر تهران متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان بوشهر فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1382 آغاز کرد و در سال 1391 به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد.
دکتر هومن بهرمندی (چشم پزشک) جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.

1.       Hashemi H, Seyedian MA, Miraftab M, Bahrmandy H, Sabzevari A, Asgari S. Clinical results with two different pharmaceutical preparations of riboflavin in corneal cross-linking: an 18-month follow up. Daru : journal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences. 2015;23(1):4.

2.       Hashemi H, Miraftab M, Seyedian MA, Hafezi F, Bahrmandy H, Heidarian S, et al. Long-term Results of an Accelerated Corneal Cross-linking Protocol (18 mW/cm2) fortheTreatment of Progressive Keratoconus. American Journal of Ophthalmology. 2015.

3.       Hashemi H, Fotouhi A, Miraftab M, Bahrmandy H, Seyedian MA, Amanzadeh K, et al. Short-term comparison of accelerated and standard methods of corneal collagen crosslinking. J Cataract Refract Surg. 2015;41(3):533-40.

4.       Hashemi H, Seyedian MA, Miraftab M, Bahrmandy H, Sabzevari A, Asgari S. Comparison of clinical results of two pharmaceutical products of riboflavin in corneal collagen cross-linking for keratoconus. DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014;22(1):37.