دکتر هومن بهرمندی

آقای دکتر هومن بهرمندی در سال 1349 در شهر تهران متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1375 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1382 و فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 اخذ کرد.

دکتر هومن بهرمندی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان بوشهر فعالیت حرفه ای خود را از سال 1382 آغاز کرد و در سال 1391 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر هومن بهرمندی (چشم پزشک) خدمات جراحی اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

دکتر هومن بهرمندی

1.       Hashemi H, Seyedian MA, Miraftab M, Bahrmandy H, Sabzevari A, Asgari S. Clinical results with two different pharmaceutical preparations of riboflavin in corneal cross-linking: an 18-month follow up. Daru : journal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences. 2015;23(1):4.

2.       Hashemi H, Miraftab M, Seyedian MA, Hafezi F, Bahrmandy H, Heidarian S, et al. Long-term Results of an Accelerated Corneal Cross-linking Protocol (18 mW/cm2) fortheTreatment of Progressive Keratoconus. American Journal of Ophthalmology. 2015.

3.       Hashemi H, Fotouhi A, Miraftab M, Bahrmandy H, Seyedian MA, Amanzadeh K, et al. Short-term comparison of accelerated and standard methods of corneal collagen crosslinking. J Cataract Refract Surg. 2015;41(3):533-40.

4.       Hashemi H, Seyedian MA, Miraftab M, Bahrmandy H, Sabzevari A, Asgari S. Comparison of clinical results of two pharmaceutical products of riboflavin in corneal collagen cross-linking for keratoconus. DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014;22(1):37.