دکتر سید حسن هاشمی

بنیانگذار بیمارستان چشم پزشکی نور آقای دکتر سید حسن هاشمی در سال 1338 در شهر فریمان استان خراسان رضوی دیده به جهان گشود. وی دوره ابتدایی را در همین شهرستان و متوسطه را در دبیرستان فردوسی مشهد به اتمام رساند و در سال 1356 وارد دانشکده پزشکی مشهد شد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در رشته پزشکی، دکترای تخصصی چشم پزشکی خود را در سال 1368 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد دریافت کرده و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان خراسان رضوی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1368آغاز کرد. دکتر سید حسن هاشمی پس از آن، مدرک "فلوشيپ قرنيه و سگمان قدامي چشم" را از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اخذ کرد.

وی با تلاش و پشتکار همیشگی خود در علم و کسب دانش و تجربه، همچنین با هدف ارائه خدمات باکیفیت چشم پزشکی به عموم هموطنان در سال 1372 کلینیک چشم پزشکی نور در خیابان مطهری تهران را دایر و به این ترتیب فصل جدیدی از خدمت رسانی در عرصه علم چشم پزشکی را آغاز کرد.

با استعانت از پروردگار متعال و تلاش شبانه روزی دکتر هاشمی و همکاران ایشان، پس از کسب نتایج موفق علمی-درمانی و رضایتمندی بالایی که بیماران و مراجعه کنندگان کلینیک چشم پزشکی نور مطهری از این مرکز داشتند، ایده تاسیس بیمارستان فوق تخصصی با امکانات و خدمات گسترده تر او به ثمر نشسته و بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور (اولین بیمارستان چشم پزشکی بخش خصوصی) در سال 1386 در خیابان اسفندیار تهران راه اندازی شد و به بهره برداری رسید.

تاسیس بیمارستان چشم پزشکی نور و پس از آن کلینیک های فوق تخصصی در ساختمانی مجزا با دستگاه هایی منحصر به فرد و به روز، نشانی دیگر بود از روحیه خدمت رسانی دکتر حسن هاشمی به مردم؛ تا با هدف ارائه خدماتی وسیع تر و درخور نیاز و مشکلات چشم آنان، سطح وسیع تری از خدمات گسترده چشم پزشکی را به هموطنان خود از یک سو، و دیگر بیماران از جای جای دنیا ارائه دهد.

دکتر سید حسن هاشمی
  1. راهنمای مراقبت های چشمی (ویژه پزشکان عمومی)، ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی،1389
  2. ناخنک، تالیف و ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی، دکتر احمد خیرخواه، دکتر شکیبا عبادالهی 1388
  3. فیکوچاپ، تالیف و ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی، دکتر پوپک پیر 1387
  4. پرستار چشم پزشکی، تالیف و ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی، دکتر مسعود اقصائی فرد 1387
  5. دانستنیهای چشم پزشکی، دکتر سید حسن هاشمی و همکاران 1387
  6. جراحی رفراکتیو. ترجمه و تدوین دکتر سید حسن هاشمی، دکتر محمد میر ;آفتاب، دکتر علی غلامی ;نژاد، دکتر افشین لطفی صدیق، دکتر مهدی خانلری، دکتر کامران جلالی، 1385
  7. کاتاراکت، کتاب راهنمای بیماران. دکتر سید حسن هاشمی، 1385
  8. مراقبین چشم در ایران. دکتر سید حسن هاشمی، 1385
  9. یک Chapter از کتاب Vitreoretinal Surgery، آقای دکتر پیمان.
  1. Refractive outcome of silicon oil removal and intraocular lens implantation using laser interpherometry. Faghihi H. MD, Riazi M. MD, Hashemi H, MD
دکتر سید حسن هاشمی

مقالات نمایه شده در ISI و Pubmed

1.            Mansouri, A., et al., Economic inequality in presenting vision in Shahroud, Iran: two decomposition methods. International journal of health policy and management, 2018. 7(1): p. 59.

2.            Hedayatfar, A., et al., Subclinical Inflammatory Response: Accelerated versus Standard Corneal Cross-Linking. Ocular Immunology and Inflammation, 2018: p. 1-4.

3.            Hashemi, H., et al., The prevalence of refractive errors among adult rural populations in Iran. Clinical and Experimental Optometry, 2018. 101(1): p. 84-89.

4.            Hashemi, H., et al., Does Hofstetter's equation predict the real amplitude of accommodation in children? Clinical and Experimental Optometry, 2018. 101(1): p. 123-128.

5.            Yekta, A., et al., Binocular and accommodative characteristics in a normal population. Strabismus, 2017: p. 1-7.

6.            Yekta, A., et al., The distribution of negative and positive relative accommodation and their relationship with binocular and refractive indices in a young population. Journal of Current Ophthalmology, 2017.

7.            Peykari, N., et al., National action plan for non-communicable diseases prevention and control in Iran; a response to emerging epidemic. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 2017. 16(1): p. 3.

8.            Ostadimoghaddam, H., et al., The distribution of near point of convergence and its association with age, gender and refractive error: a population‐based study. Clinical and Experimental Optometry, 2017. 100(3): p. 255-259.

9.            Mohebbi, M., et al., Descemet's stripping-automated endothelial keratoplasty for symptomatic thioridazine deposits in the cornea. Taiwan Journal of Ophthalmology, 2017. 7(1): p. 53.

10.          Mohammadpour, M., et al., Smartphones, tele-ophthalmology, and VISION 2020. International journal of ophthalmology, 2017. 10(12): p. 1909.

11.          Mohammadpour, M., Z. Heidari, and H. Hashemi, Updates on Managements for Keratoconus. Journal of Current Ophthalmology, 2017.

12.          Mohammadi, S.-F., et al., Prevalence and major causes of visual impairment in Iranian adults: A systematic review. Middle East African journal of ophthalmology, 2017. 24(3): p. 148.

13.          Miraftab, M., et al., Mid-Term Results of a Single Intrastromal Corneal Ring Segment for Mild to Moderate Progressive Keratoconus. Cornea, 2017. 36(5): p. 530-534.

14.          KHABAZKHOOB, M., et al., Prevalence of Overweight and Obesity in the Middle-age Popula-tion: A Priority for the Health System. Iranian Journal of Public Health, 2017. 46(6): p. 827-834.

15.          HodjatJalali, K., et al., Intravitreal injection of ziv-aflibercept in the treatment of choroidal and retinal vascular diseases. Journal of Current Ophthalmology, 2017.

16.          Heydarian, S., et al., The normal distribution of corneal eccentricity and its determinants in two rural areas of north and south of Iran. Journal of Current Ophthalmology, 2017.

17.          Hedayatfar, A., et al., Chronic subclinical inflammation after phakic intraocular lenses implantation: Comparison between Artisan and Artiflex models. Journal of current ophthalmology, 2017. 29(4): p. 300-304.

18.          Hashemi, H., et al., The met and unmet need for refractive correction and its determinants in 7-year-old children. British Journal of Visual Impairment, 2017. 35(1): p. 69-80.

19.          Hashemi, H., et al., Excimer laser refractive surgery rate in Iran: 2010–2014. Journal of Current Ophthalmology, 2017.

20.          Hashemi, H., et al., The prevalence of refractive errors in 5–15 year-old population of two underserved rural areas of Iran. Journal of Current Ophthalmology, 2017.

21.          Hashemi, H., et al., Sensitivity and Specificity of Preschool Vision Screening in Iran. Iranian journal of public health, 2017. 46(2): p. 207.

22.          Hashemi, H., et al., Photorefractive Keratectomy With Mitomycin-C for High Myopia: Three Year Follow-Up Results. Acta Medica Iranica, 2017. 55(1): p. 42-48.

23.          Hashemi, H., et al., Distribution of corneal thickness and its determinants in 6–12-year-old children in an Iranian general population. Journal of Current Ophthalmology, 2017.

24.          Hashemi, H., et al., Meibomian gland dysfunction and its determinants in Iranian adults: A population-based study. Contact Lens and Anterior Eye, 2017.

25.          Hashemi, H., et al., Conjunctivochalasis and Related Factors in an Adult Population of Iran. Eye & Contact Lens, 2017.

26.          Hashemi, H., et al., Lens power in Iranian schoolchildren: a population-based study. British Journal of Ophthalmology, 2017: p. bjophthalmol-2017-310565.

27.          Hashemi, H., et al., Amplitude of accommodation in an 11‐to 17‐year‐old Iranian population. Clinical and Experimental Optometry, 2017. 100(2): p. 162-166.

28.          Hashemi, H., et al., The Prevalence of Strabismus, Heterophorias, and Their Associated Factors in Underserved Rural Areas of Iran. Strabismus, 2017: p. 1-7.

29.          Hashemi, H., et al., Does Hofstetter's equation predict the real amplitude of accommodation in children? Clinical and Experimental Optometry, 2017.

30.          Hashemi, H., et al., The prevalence of convergence insufficiency in Iran: a population‐based study. Clinical and Experimental Optometry, 2017.

31.          Hashemi, H., et al., Hyperimmunoglobulin E syndrome: Genetics, immunopathogenesis, clinical findings, and treatment modalities. Journal of Research in Medical Sciences, 2017. 22(1).

32.          Hashemi, H., M. Miraftab, and S. Asgari, Mesopic quality of vision after accelerated 18 mW/cm2 corneal cross-linking: Mid-term results. Middle East African journal of ophthalmology, 2017. 24(3): p. 121.

33.          Hashemi, H., et al., Five-Year Incidence of Visual Impairment in Middle-Aged Iranians: The Shahroud Eye Cohort Study. Ophthalmic Epidemiology, 2017. 24(1): p. 11-16.

34.          Hashemi, H., et al., The Distribution of Macular Thickness and Its Determinants in a Healthy Population. Ophthalmic Epidemiology, 2017: p. 1-9.

35.          Hashemi, H., et al., The distribution of orbscan indices in young population. Journal of Current Ophthalmology, 2017. 29(1): p. 39-44.

36.          Hashemi, H., et al., Visual impairment and blindness in a population-based study of Mashhad, Iran. Journal of Current Ophthalmology, 2017.

37.          Hashemi, H., et al., The Characteristics of Excimer Laser Refractive Surgery Candidates. Eye & Contact Lens, 2017.

38.          Hashemi, H., et al., The prevalence of color vision deficiency in northeast of Iran. Journal of Current Ophthalmology, 2017.

39.          Hashemi, H., et al., Retinal nerve fibre layer thickness in a general population in Iran. Clinical & experimental ophthalmology, 2017. 45(3): p. 261-269.

40.          Hashemi, H., et al., Distribution of IOP measured with an air puff tonometer in a young population. Journal of Current Ophthalmology, 2017.

41.          Hashemi, H., et al., The Prevalence of Age-Related Eye Disease in an Elderly Population. Ophthalmic epidemiology, 2017. 24(4): p. 222-228.

42.          Hashemi, H., et al., The Prevalence of Asthenopia and its Determinants Among Schoolchildren. Journal of Comprehensive Pediatrics, 2017(In Press).

43.          Hashemi, H., et al., Femtosecond laser-assisted LASIK versus PRK for high myopia: comparison of 18-month visual acuity and quality. International ophthalmology, 2017. 37(4): p. 995-1001.

44.          Hashemi, H., et al., Biomechanical properties of early keratoconus: Suppressed deformation signal wave. Contact Lens and Anterior Eye, 2017. 40(2): p. 104-108.

45.          Hashemi, H., et al., Evaluation of corneal biomechanics after excimer laser corneal refractive surgery in high myopic patients using dynamic Scheimpflug technology. Eye & contact lens, 2017. 43(6): p. 371-377.

46.          Hashemi, H., et al., Corneal Biomechanics After Accelerated Cross-linking: Comparison Between 18 and 9 mW/cm2 Protocols. Journal of Refractive Surgery, 2017. 33(8): p. 558-562.

47.          Hashemi, H., et al., The prevalence of uncorrected refractive errors in underserved rural areas. Journal of Current Ophthalmology, 2017.

48.          Ghasemi, M., et al., The incidence of needle stick and sharp injuries and their associations with visual function among hospital nurses. Journal of current ophthalmology, 2017. 29(3): p. 214-220.

49.          Ghaderi, S., et al., The prevalence and causes of visual impairment in seven‐year‐old children. Clinical and Experimental Optometry, 2017.

50.          Elham, R., et al., Keratoconus diagnosis using Corvis ST measured biomechanical parameters. Journal of Current Ophthalmology, 2017.

51.          Asharlous, A., et al., Comprehensive profile of bilateral astigmatism: rule similarity and symmetry patterns of the axes in the fellow eyes. Ophthalmic and Physiological Optics, 2017. 37(1): p. 33-41.

52.          Asgari, S., et al., Scotopic contrast sensitivity and glare after accelerated corneal cross‐linking. Clinical and Experimental Optometry, 2017.

53.          Asgari, S., et al., Photopic, Mesopic, and Scotopic Visual Acuity After 18 mW/cm2 Accelerated Corneal Cross-Linking. Eye & Contact Lens, 2017.

54.          Amirshekarizadeh, N., et al., Higher-Order Aberrations After Cyclopentolate, Tropicamide, and Artificial Tear Drops Application in Normal Eyes. Eye & Contact Lens, 2017.

55.          Amiri, M.A., et al., Corneal thickness measurements with Scheimpflug and slit scanning imaging techniques in keratoconus. Journal of Current Ophthalmology, 2017. 29(1): p. 23-27.

56.          Yekta, A., et al., Strabismus and Near Point of Convergence and Amblyopia in 4–6 Year-Old Children. Strabismus, 2016. 24(3): p. 113-119.

57.          Shokrollahzadeh, F., et al., Corneal aberration changes after rigid gas permeable contact lens wear in keratokonic patients. Journal of current ophthalmology, 2016. 28(4): p. 194-198.

58.          Shokrollahzadeh, F., et al., Corneal biomechanics after rigid gas permeable contact lens wear in keratoconus eyes. Journal of Eye Science, 2016. 1(2).

59.          Safi, H., et al., Correlations between histopathologic changes and clinical features in pterygia. Journal of Ophthalmic & Vision Research, 2016. 11(2): p. 153.

60.          Radaie-Moghadam, S., et al., Corneal biomechanical changes following toric soft contact lens wear. Journal of Ophthalmic & Vision Research, 2016. 11(2): p. 131.

61.          Ostadimoghaddam, H., et al., The distribution of near point of convergence and its association with age, gender and refractive error: a population‐based study. Clinical and Experimental Optometry, 2016.

62.          Mohebbi, M., et al., Visual outcomes after femtosecond-assisted intracorneal MyoRing implantation: 18 months of follow-up. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2016. 254(5): p. 917-922.

63.          Mohammadpour, M., et al., Comparison of bandage contact lens removal on the fourth versus seventh post-operative day after photorefractive keratectomy: A randomized clinical trial. Journal of Current Ophthalmology, 2016.

64.          Mohammadpour, M., et al., Recurrent corneal perforation due to chronic graft versus host disease; a clinicopathologic report. Journal of Ophthalmic & Vision Research, 2016. 11(1): p. 108.

65.          Mohammadpour, M., et al., Correlation of higher order aberrations and components of astigmatism in myopic refractive surgery candidates. Journal of Current Ophthalmology, 2016. 28(3): p. 112-116.

66.          Mohammadpour, M., et al., Correlation of major components of ocular astigmatism in myopic patients. Contact Lens and Anterior Eye, 2016. 39(1): p. 20-25.

67.          Mohammadpour, M., et al., Efficacy of wavefront-guided photorefractive keratectomy with iris registration for management of moderate to high astigmatism by advanced personalized treatment nomogram. Journal of Ophthalmic & Vision Research, 2016. 11(2): p. 136.

68.          Mohammadpour, M., et al., Trachoma: Past, present and future. Journal of Current Ophthalmology, 2016.

69.          Kouchaki, B., H. Hashemi, and A. Yekta, Comparison of current tonometry techniques in measurement of intraocular pressure. Journal of Current Ophthalmology, 2016.

70.          Hashemi, H., et al., High prevalence of refractive errors in 7 year old children in Iran. Iranian journal of public health, 2016. 45(2): p. 194.

71.          Hashemi, H., et al., Cataract surgical rate in Fars Province: Distribution and trend from 2006 to 2010. Journal of Current Ophthalmology, 2016.

72.          Hashemi, H., et al., Intraoperative Complications of Cataract Surgery in Tehran Province, Iran. Optometry and vision science: official publication of the American Academy of Optometry, 2016.

73.          Hashemi, H., et al., Floppy Eyelid Syndrome and Its Determinants in Iranian Adults: A Population-Based Study. Eye & contact lens, 2016.

74.          Hashemi, H., et al., Amplitude of accommodation in an 11‐to 17‐year‐old Iranian population. Clinical and Experimental Optometry, 2016.

75.          Hashemi, H., et al., Femtosecond-assisted LASIK versus PRK: comparison of 6-month visual acuity and quality outcome for high myopia. Eye & contact lens, 2016. 42(6): p. 354-357.

76.          Hashemi, H., et al., Outpatient and Hospitalization in Cataract Surgery: Iranian Cataract Surgery Survey. International Journal of Health Studies, 2016. 1.

77.          Hashemi, H., et al., The prevalence and determinants of pterygium in rural areas. Journal of Current Ophthalmology, 2016.

78.          Hashemi, H., et al., The distribution of orbscan indices in young population. Journal of Current Ophthalmology, 2016.

79.          Hashemi, H., et al., The location of incision in cataract surgery and its impact on induced astigmatism. Current opinion in ophthalmology, 2016. 27(1): p. 58-64.

80.          Hashemi, H., et al., Complications of Cataract Surgery in Iran: Trend from 2006 to 2010. Ophthalmic Epidemiology, 2016: p. 1-7.

81.          Hashemi, H., et al., Retinal nerve fibre layer thickness in a general population in Iran. Clinical & Experimental Ophthalmology, 2016.

82.          Hashemi, H., et al., Anterior chamber angle and anterior chamber volume in a 40-to 64-year-old population. Eye & contact lens, 2016. 42(4): p. 244-249.

83.          Hashemi, H., et al., Higher order aberrations in a normal adult population. Journal of Current Ophthalmology, 2016.

84.          Hashemi, H., et al., Five‐year change in refraction and its ocular components in the 40‐to 64‐year‐old population of the Shahroud eye cohort study. Clinical & Experimental Ophthalmology, 2016.

85.          Hashemi, H., et al., Distribution of intraocular pressure and its determinants in an Iranian adult population. International Journal of Ophthalmology, 2016. 9(8): p. 1207.

86.          Hashemi, H., et al., The Prevalence of Exfoliation Syndrome in an Iranian Population Aged 45–69 Years. Ophthalmic epidemiology, 2016: p. 1-6.

87.          Hashemi, H., et al., Femtosecond laser-assisted LASIK versus PRK for high myopia: comparison of 18-month visual acuity and quality. International Ophthalmology, 2016: p. 1-7.

88.          HASHEMI, H., et al., Relation Between Near Work and Ocular Biometric Components. International Journal of Occupational Hygiene, 2016. 7(3): p. 153-158.

89.          Hashemi, H., et al., Pentacam top indices for diagnosing subclinical and definite keratoconus. Journal of Current Ophthalmology, 2016. 28(1): p. 21-26.

90.          Hashemi, H., et al., Corneal elevation and keratoconus indices in a 40-to 64-year-old population, Shahroud Eye Study. Journal of Current Ophthalmology, 2016.

91.          Hashemi, H., et al., Subclinical inflammatory response after accelerated corneal cross-linking. Journal of Eye Science, 2016. 1(2).

92.          Hashemi, H., et al., Five year changes in central and peripheral corneal thickness: The Shahroud Eye Cohort Study. Contact Lens and Anterior Eye, 2016. 39(5): p. 331-335.

93.          Hashemi, H. and S. Asgari, Mesopic visual quality after accelerated corneal cross linking: A 12-month follow-up study. Journal of Current Ophthalmology, 2016.

94.          Hasani, M., et al., Estimation of the hybrid lens parameters through rigid gas permeable lens fitting. Journal of Current Ophthalmology, 2016. 28(3): p. 137-141.

95.          Ghorbanhosseini, S., et al., Comparison of the visual acuity after photorefractive keratectomy using Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Chart and E-chart. Journal of Current Ophthalmology, 2016.

96.          Ghiasi, M.S., et al., Cross-sectional area of human trunk paraspinal muscles before and after posterior lumbar surgery using magnetic resonance imaging. European Spine Journal, 2016. 25(3): p. 774-782.

97.          Ebrahimi, H., et al., Diabetes mellitus and its risk factors among a middle-aged population of Iran, a population-based study. International Journal of Diabetes in Developing Countries, 2016. 36(2): p. 189-196.

98.          Ebrahimi, H., et al., Metabolic syndrome and its risk factors among middle aged population of Iran, a population based study. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 2016. 10(1): p. 19-22.

99.          Ebrahimi, H., et al., Dyslipidemia and its risk factors among urban middle-aged Iranians: A population-based study. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 2016. 10(3): p. 149-156.

100.        Ebrahimi, H., et al., High Incidence of Diabetes Mellitus Among a Middle-Aged Population in Iran: A Longitudinal Study. Canadian Journal of Diabetes, 2016.

101.        Asharlous, A., et al., Does astigmatism alter with cycloplegia? Journal of Current Ophthalmology, 2016. 28(3): p. 131-136.

102.        Asgari, S., et al., OPD-Scan III: a repeatability and inter-device agreement study of a multifunctional device in emmetropia, ametropia, and keratoconus. International Ophthalmology, 2016: p. 1-9.

103.        Amirshekarizadeh, N., et al., Higher-Order Aberrations After Cyclopentolate, Tropicamide, and Artificial Tear Drops Application in Normal Eyes. Eye & Contact Lens, 2016.

104.        Amiri, M.A., et al., Corneal thickness measurements with Scheimpflug and slit scanning imaging techniques in keratoconus. Journal of Current Ophthalmology, 2016.

105.        Yekta, A.A., et al., Distribution of Binocular Vision Anomalies and Refractive Errors in Iranian Children With Learning Disabilities. Journal of Comprehensive Pediatrics, 2015. 6(4).

106.        Yekta, A., et al., Frequency of refractive errors and binocular vision anomalies in children with learning disability. Acta Ophthalmologica, 2015. 93(S255).

107.        Rajabi, M.T., et al., Disaster in cosmetic surgery: inadvertent formalin injection during blepharoplasty. Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery, 2015. 31(4): p. e86-e89.

108.        Norouzirad, R., et al., The prevalence of refractive errors in 6-to 15-year-old schoolchildren in Dezful, Iran. Journal of Current Ophthalmology, 2015. 27(1): p. 51-55.

109.        Mohebbi, M., et al., Visual outcomes after femtosecond-assisted intracorneal MyoRing implantation: 18 months of follow-up. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2015: p. 1-6.

110.        Mohammadpour, M., et al., Prophylactic effect of topical silica nanoparticles as a novel antineovascularization agent for inhibiting corneal neovascularization following chemical burn. Advanced biomedical research, 2015. 4.

111.        Mohammadpour, M., et al., Correlation of major components of ocular astigmatism in myopic patients. Contact Lens and Anterior Eye, 2015.

112.        Mohammadpour, M., et al., Comparison of Lotrafilcon B and Balafilcon A silicone hydrogel bandage contact lenses in reducing pain and discomfort after photorefractive keratectomy: A contralateral eye study. Cont Lens Anterior Eye, 2015.

113.        Jafarzadehpur, E., et al., Comparison of Ocular Aberrations in Two Hydrophobic and Hydrophilic Intraocular Lenses. Eye & Contact Lens, 2015.

114.        Hashemi H, F.A., Khabazkhoob M, Emamian MH, Miraftab M, Shariati M, Yekta A, Ostadimoghaddam H, Association between Refractive Errors and Ocular Biometry in Iranian Adults. J Ophthalmic Vis Res, 2015. 10(3): p. 214-220.

115.        Hashemi, H., A. Yekta, and M. Khabazkhoob, Effect of keratoconus grades on repeatability of keratometry readings: Comparison of 5 devices. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2015. 41(5): p. 1065-1072.

116.        Hashemi, H., et al., The prevalence of strabismus in 7-year-old schoolchildren in Iran. Strabismus, 2015: p. 1-7.

117.        Hashemi, H., M.A. Seyedian, and M. Mohammadpour, Small pupil and cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol, 2015. 26(1): p. 3-9.

118.        Hashemi, H., et al., Clinical results with two different pharmaceutical preparations of riboflavin in corneal cross-linking: an 18-month follow up. Daru, 2015. 23(1): p. 4.

119.        HASHEMI, H., et al., The Prevalence and Causes of Visaual Impairment and Blindness in a Rural Population in the North of Iran. Iranian Journal of Public Health, 2015. 44(6): p. 855-864.

120.        Hashemi, H., et al., Distribution of Cataract Surgical Rate and Its Economic Inequality in Iran. Optometry & Vision Science, 2015. 92(6): p. 707-713.

121.        Hashemi, H., et al., Contributions of public and private sectors to the Iranian cataract surgery output. Eastern Mediterranean Health Journal, 2015. 21(8): p. 606-609.

122.        Hashemi, H., et al., Long-term Results of an Accelerated Corneal Cross-linking Protocol (18 mW/cm2) fortheTreatment of Progressive Keratoconus. American Journal of Ophthalmology, 2015.

123.        Hashemi, H., et al., Matched Comparison Study of Total and Partial Epithelium Removal in Corneal Cross-linking. Journal of refractive surgery (Thorofare, NJ: 1995), 2015. 31(2): p. 110-115.

124.        Hashemi, H., et al., Femtosecond-Assisted LASIK Versus PRK: Comparison of 6-Month Visual Acuity and Quality Outcome for High Myopia. Eye & contact lens, 2015.

125.        Hashemi, H., M. Miraftab, and S. Asgari, Photorefractive keratectomy results in myopic patients with thin cornea eyes. Oman J Ophthalmol, 2015. 8(1): p. 24-7.

126.        Hashemi, H., et al., Cataract Surgical Rate between 2006 and 2010 in Tehran Province. Iranian journal of public health, 2015. 44(9): p. 1204.

127.        Hashemi, H., et al., Anterior Chamber Angle and Anterior Chamber Volume in a 40- to 64-Year-Old Population. Eye and Contact Lens, 2015.

128.        Hashemi, H., et al., White-to-white corneal diameter distribution in an adult population. Journal of Current Ophthalmology, 2015. 27(1): p. 21-24.

129.        Hashemi, H., et al., The frequency of occurrence of certain corneal conditions by age and sex in Iranian adults. Contact Lens and Anterior Eye, 2015.

130.        Hashemi, H., et al., Past history of ocular trauma in an Iranian population-based study: Prevalence and its associated factors. Middle East African Journal of Ophthalmology, 2015. 22(3): p. 377.

131.        Hashemi, H., et al., Association between refractive errors and ocular biometry in Iranian adults. Journal of ophthalmic & vision research, 2015. 10(3): p. 214.

132.        Hashemi, H., et al., Cycloplegic autorefraction versus subjective refraction: the Tehran Eye Study. British Journal of Ophthalmology, 2015: p. bjophthalmol-2015-307871.

133.        Hashemi, H., et al., Ocular components during the ages of ocular development. Acta ophthalmologica, 2015. 93(1): p. e74-e81.

134.        Hashemi, H., et al., Evaluation of the Results of Using Toric IOL in the Cataract Surgery of Keratoconus Patients. Eye & contact lens, 2015.

135.        Hashemi, H., et al., Short-term comparison of accelerated and standard methods of corneal collagen crosslinking. J Cataract Refract Surg, 2015. 41(3): p. 533-40.

136.        Hashemi, H., et al., Prevalence of Astigmatism in 4-to 6-Year-Old Population of Mashhad, Iran. 2015.

137.        Hashemi, H., et al., Age-related changes in corneal curvature and shape: The Shahroud eye cohort study. Cornea, 2015. 34(11): p. 1456-1458.

138.        Hashemi, H., et al., Femtosecond-Assisted Intrastromal Corneal Single-Segment Ring Implantation in Patients With Keratoconus: A 12-Month Follow-up. Eye Contact Lens, 2015.

139.        Habibollahi, A., et al., One year outcomes of photorefractive keratectomy with the application of mitomycin-C in the treatment of mild to moderate hyperopia. Middle East African Journal of Ophthalmology, 2015. 22(4): p. 484-488.

140.        Farahi, A., H. Hashemi, and S. Mehravaran, Combined cataract surgery and aniridia ring implantation in oculocutaneous albinism. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2015. 41(11): p. 2438-2443.

141.        Ebrahimi, H., et al., Metabolic syndrome and its risk factors among middle aged population of Iran, a population based study. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 2015.

142.        Ebrahimi, H., et al., Diabetes mellitus and its risk factors among a middle-aged population of Iran, a population-based study. International Journal of Diabetes in Developing Countries, 2015: p. 1-8.

143.        Bitarafan Rajabi, A., et al., Ionizing radiation-induced cataract in interventional cardiology staff. Res Cardiovasc Med, 2015. 4(1): p. e25148.

144.        Yekta, A., et al., Association between ocular optical components and refractive errors in bank’s Employees of Sari, Iran. Acta Ophthalmologica, 2014. 92(s253): p. 0-0.

145.        Ostadimoghaddam, H., et al., Normal range of cambridge low contrast test; a population based study. Journal of Ophthalmic and Vision Research, 2014. 9(1): p. 65-70.

146.        Monnereau, C., et al., Multicenter Study of Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty: First Case Series of 18 Surgeons. JAMA Ophthalmol, 2014.

147.        Mohammadpour, M., et al., Penetration of Silicate Nanoparticles into the Corneal Stroma and Intraocular Fluids. Cornea, 2014.

148.        Mohammadpour, M., et al., Prophylactic effect of topical silica nanoparticles as a

novel antineovascularization agent for inhibiting corneal

neovascularization following chemical burn

Advanced Biomedical Research, 2014.

149.        Mohammad Miraftab, H.H., Akbar Fotouhi, Mehdi Khabazkhoob, Farhad Rezvan, Soheila Asgari, Effect of anterior chamber depth on the choice of intraocular lens calculation formula in patients with normal axial length. Middle East African Journal of Ophthalmology, 2014. 21 (4): p. 307-311.

150.        Mehrjardi, H.Z., et al., Triamcinolone acetonide as an adjunct to bevacizumab for prevention of corneal neovascularization in a rat model. Journal of Ophthalmic and Vision Research, 2014. 9(2): p. 162-168.

151.        Mehravaran, S., et al., Keratometry with five different techniques: a study of device repeatability and inter-device agreement. International Ophthalmology, 2014: p. 1-7.

152.        Khosravi, A., et al., The prevalence of pre-hypertension and hypertension in an iranian urban population. High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention, 2014. 21(2): p. 127-135.

153.        Khanbanha, N., et al., Healing efficacy of an EGF impregnated triple gel based wound dressing: in vitro and in vivo studies. Biomed Res Int, 2014. 2014: p. 493732.

154.        Jafarzadehpur, E., et al., Color vision deficiency in a middle-aged population: the Shahroud Eye Study. International Ophthalmology, 2014: p. 1-8.

155.        Jabbarvand, M., et al., Implantation of a complete intrastromal corneal ring at 2 different stromal depths in keratoconus. Cornea, 2014. 33(2): p. 141-144.

156.        Iribarren, R., et al., Lens power in a population-based cross-sectional sample of adults aged 40 to 64 years in the Shahroud eye study. Investigative Ophthalmology and Visual Science, 2014. 55(2): p. 1031-1039.

157.        Hosseinverdi, S., et al., Ocular involvement in primary immunodeficiency diseases. Journal of Clinical Immunology, 2014. 34(1): p. 23-38.

158.        Hedayatfar, A., et al., Comparison of efficacy and ocular surface toxicity of topical preservative-free methylprednisolone and preserved prednisolone in the treatment of acute anterior uveitis. Cornea, 2014. 33(4): p. 366-372.

159.        Hassan HASHEMI, F.R., Mehdi KHABAZKHOOB, Hamidreza GI¬LASI, Koroush ETEMAD, Alireza MAHDAVI, Soheila ASGARI, Trend in Cataract Surgical Rate in Iran Provinces. Iranian Journal of Public Health, 2014. 43(7): p. 961-967.

160.        Hashemi, H., et al., Comparison of keratometric values using Javal keratometer, Oculus Pentacam, and Orbscan II. Iranian Journal of Ophthalmology, 2014. 26(1): p. 3-10.

161.        Hashemi, H., et al., The Prevalence of Amblyopia in 7-year-old Schoolchildren in Iran. Strabismus, 2014. 22(4): p. 152-7.

162.        Hashemi, H., et al., ClearKone-synergeyes or rigid gas-permeable contact lens in keratoconic patients: A clinical decision. Eye and Contact Lens, 2014. 40(2): p. 95-98.

163.        Hashemi, H., et al., Comparison of clinical results of two pharmaceutical products of riboflavin in corneal collagen cross-linking for keratoconus. DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences, 2014. 22(1): p. 37.

164.        Hashemi, H., et al., The prevalence of astigmatism and its determinants in a rural population of iran: the "nooravaran salamat" mobile eye clinic experience. Middle East Afr J Ophthalmol, 2014. 21(2): p. 175-81.

165.        Hashemi, H., et al., Prevalence of refractive errors among high school Students in Western Iran. Journal of Ophthalmic and Vision Research, 2014. 9(2): p. 232-239.

166.        Hashemi, H., M. Miraftab, and S. Asgari, Comparison of the visual outcomes between PRK-MMC and phakic IOL implantation in high myopic patients. Eye (Lond), 2014. 28: p. 1113–1118.

167.        Hashemi, H., et al., The prevalence of keratoconus in a young population in Mashhad, Iran. Ophthalmic Physiol Opt, 2014. 34: p. 519-527.

168.        Hashemi, H., et al., The Prevalence of Refractive Errors Among Iranian University Students. Iranian Journal of Ophthalmology, 2014. 26(3): p. 129-135.

169.        Hashemi, H., et al., Prevalence of dry eye syndrome in an adult population. Clinical and Experimental Ophthalmology, 2014. 42(3): p. 242-248.

170.        Hashemi, H., et al., A Population-based Study of Corneal Arcus and its Risk Factors in Iran. Ophthalmic Epidemiol, 2014. 21(5): p. 339-344.

171.        Hashemi, H., et al., Corneal resistance factor and corneal hysteresis in a 6- to 18-year-old population. J Cataract Refract Surg, 2014. 40(9): p. 1446-53.

172.        Hashemi, H., et al., Ocular components during the ages of ocular development. Acta Ophthalmol, 2014.

173.        Hashemi, H., et al., Corneal topography patterns in the Tehran eye study: Warning about the high prevalence of patterns with a skewed radial axis. Middle East African Journal of Ophthalmology, 2014. 21(1): p. 72-76.

174.        Hashemi H1, F.A., Rezvan F, Etemad K, Gilasi H, Asgari S, Mahdavi A, Khabazkhoob M., Cataract Surgical Rate in Iran: 2006 to 2010. Optom Vis Sci, 2014. 91(11): p. 1355-1359.

175.        Hashemi1, H., et al., Single-Segment and Double-Segment INTACS for Post-LASIK Ectasia. Acta Medica Iranica, 2014. 52(9): p. 681-686.

176.        Farahi, A., et al., Tear function evaluation in candidates of corneal laser refractive surgery for myopia. Eye and Contact Lens, 2014. 40(2): p. 91-94.

177.        Faghihi, H., et al., Agreement of two different spectral domain optical coherence tomography instruments for retinal nerve fiber layer measurements. Journal of Ophthalmic and Vision Research, 2014. 9(1): p. 31-37.

178.        Ebrahim Jafarzadehpur, H.H., Mohammad Hassan Emamian, Mehdi Khabazkhoob, Shiva Mehravaran, Mohammad Shariati, Akbar Fotouhi, Color vision deficiency in a middle-aged population: the Shahroud Eye Study. International Ophthalmology, 2014. 34(5): p. 1067-1074.

179.        Yekta, A., et al., Prevalence and causes of visual impairment among the elderly of Sari, 2011. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(4): p. 262-269.

180.        Yekta, A., et al., Prevalence of refractive errors among the elderly population of Sari, Iran. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(2): p. 123-132.

181.        Yekta, A., et al., Amplitude of accommodation and add power in an adult population of Tehran, Iran. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(3): p. 182-189.

182.        Soleimani, M., et al., Comparison of anterior segment measurements using rotating Scheimpflug imaging and partial coherence interferometry. International Journal of Ophthalmology, 2013. 6(4): p. 510-514.

183.        Saee-Rad, S., et al., Analysis of superoxide dismutase 1, dual-specificity phosphatase 1, and transforming growth factor, beta 1 genes expression in keratoconic and non-keratoconic corneas. Mol Vis, 2013. 19: p. 2501-7.

184.        Sabzevari, A., et al., Improved anti-inflammatory effects in rabbit eye model using biodegradable poly beta-amino ester nanoparticles of triamcinolone acetonide. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2013. 54(8): p. 5520-5526.

185.        Ostadimoghaddam, H., et al., Prevalence of Uncorrected Refractive Errors in Schoolchildren; A Crucial Vision Screening to Consider! Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(1): p. 59-65.

186.        Mohammadpour, M., et al., Advanced cataracts and Pseudotumor Cerebri as the first presentations of hypoparathyroidism. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(3): p. 244-248.

187.        Mohammadpour, M., et al., Safety, efficacy, predictability and stability indices of photorefractive keratectomy for correction of myopic astigmatism with plano-scan and tissue-saving algorithms. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(3): p. 227-237.

188.        Mohammadpour, M., et al., Measurement of cyclotorsional displacement using iris registration among refractive surgery candidates with high astigmatism. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(2): p. 145-150.

189.        Mohammadi, E., et al., The prevalence of anisometropia and its associated factors in an adult population from Shahroud, Iran. Clin Exp Optom, 2013. 96(5): p. 455-9.

190.        Mehravaran, S., et al., Distribution of radii of curvature of anterior and posterior best fit sphere in a normal population: the Tehran Eye Study. Cont Lens Anterior Eye, 2013. 36(4): p. 186-90.

191.        Kangari, H., et al., Short-term Consumption of Oral Omega-3 and Dry Eye Syndrome. Ophthalmology, 2013.

192.        Jafarzadehpur, E., et al., Design and validation of Persian near reading card: A pilot study. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(3): p. 216-221.

193.        Heidarian, S. and H. Hashemi, Correcting astigmatism with Acrysof toric lenses (SN60T3 to SN60T9) in cataract surgery. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(2): p. 139-144.

194.        Hashemi, H., et al., Efficacy of intacs intrastromal corneal ring segment relative to depth of insertion evaluated with anterior segment optical coherence tomography. Middle East African Journal of Ophthalmology, 2013. 20(3): p. 234.

195.        Hashemi, H., M. Taherzadeh, and M. Khabazkhoob, Correction of high myopia with foldable Artiflex Phakic intraocular lenses: 1 year follow-up results. Acta Med Iran, 2013. 51(9): p. 620-5.

196.        Hashemi, H., et al., Corneal Collagen Cross-linking with Riboflavin and Ultraviolet A Irradiation for Keratoconus: Long-term Results. Ophthalmology, 2013.

197.        Hashemi, H., et al., Near point of accommodation and convergence after photorefractive keratectomy (PRK) for Myopia. Binocular Vision and Strabology Quarterly, 2013. 28(1): p. 29-35.

198.        Hashemi, H., et al., High prevalence of refractive errors in a rural population: 'Nooravaran Salamat' Mobile Eye Clinic experience. Clinical and Experimental Ophthalmology, 2013.

199.        Hashemi, H., et al., Incidence of and risk factors for vitreous loss in resident-performed phacoemulsification surgery. Journal of Cataract and Refractive Surgery, 2013. 39(9): p. 1377-1382.

200.        Hashemi, H., et al., The Association Between Residual Astigmatism and Refractive Errors in a Population-Based Study. J Refract Surg, 2013: p. 1-6.

201.        Hashemi, H., et al., Axial length to corneal radius of curvature ratio and refractive errors. Journal of Ophthalmic and Vision Research, 2013. 8(3): p. 220-226.

202.        Hashemi, H., M. Khabazkhoob, and A. Fotouhi, Topographic keratoconus is not rare in an Iranian population: The Tehran eye study. Ophthalmic Epidemiology, 2013. 20(6): p. 385-391.

203.        Hashemi, H., et al., All biometric components are important in anisometropia, not just axial length. British Journal of Ophthalmology, 2013. 97(12): p. 1586-1591.

204.        Hashemi, H., et al., Comparison of the Short-Term Clinical Results of Epi-LASIK and Photorefractive Keratectomy with Mitomycin-C for Moderate to High Myopia. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(1): p. 19-26.

205.        Hashemi, H., et al., Prevalence of keratoconus in a population-based study in shahroud. Cornea, 2013. 32(11): p. 1441-1445.

206.        Hamrah, M.S., et al., Smoking and associated factors among the population aged 40-64 in Shahroud, Iran. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013. 14(3): p. 1919-1923.

207.        Fotouhi, A., et al., Cohort profile: Shahroud eye cohort study. International Journal of Epidemiology, 2013. 42(5): p. 1300-1308.

208.        Farahi, A., H. Hashemi, and S. Mehravaran, The effects of mitomycin C on tear function after photorefractive keratectomy: A contralateral comparative study. Journal of Refractive Surgery, 2013. 29(4): p. 260-264.

209.        Fahim, A., B. Rezvan, and H. Hashemi, Assessment of contrast sensitivity and aberrations after photorefractive keratectomy in patients with myopia greater than 5 diopters. Acta Medica Iranica, 2013. 51(8): p. 520-524.

210.        Faghihi, H., et al., Measurement of normal macular thickness using cirrus optical coherence tomography instrument in iranian subjects with normal ocular condition. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(2): p. 107-114.

211.        Esfahani, M.R., et al., Evaluation of corneal biomechanical properties following scleral buckling using the ocular response analyzer. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(2): p. 151-154.

212.        Emamian, M.H., et al., Economic inequality in presenting near vision acuity in a middle-aged population: A Blinder-Oaxaca decomposition. British Journal of Ophthalmology, 2013.

213.        Behnia, M., et al., Improvement in visual acuity and contrast sensitivity in patients with central serous chorioretinopathy after macular subthreshold laser therapy. Retina, 2013. 33(2): p. 324-328.

214.        Beheshtnejad, A.H., et al., Mid-term outcome of phacoemulsification in congenital iris coloboma. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(3): p. 197-203.

215.        Beheshtnejad, A., et al., Efficacy of intacs intrastromal corneal ring segments in patients with post-LASIK corneal ectasia. Iranian Journal of Ophthalmology, 2013. 25(2): p. 133-138.

216.        Asgari, S., et al., Corneal refractive power and eccentricity in the 40-to 64-year-old population of shahroud, Iran. Cornea, 2013. 32(1): p. 25-29.

217.        Yekta, A.A., et al., The prevalence of amblyopia and strabismus among schoolchildren in Northeastern Iran, 2011. Iranian Journal of Ophthalmology, 2012. 24(4): p. 3-10.

218.        Sadigh, A.L., et al., A comparison between Goldmann applanation tonometry and dynamic contour tonometry after photorefractive keratectomy. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2012: p. 1-6.

219.        Saadatzadeh, A., et al., Biochemical and pathological evidences on the benefit of a new biodegradable nanoparticles of probiotic extract in murine colitis. Fundamental and Clinical Pharmacology, 2012. 26(5): p. 589-598.

220.        Rezvan, F., et al., Prevalence of refractive errors among school children in Northeastern Iran. Ophthalmic and Physiological Optics, 2012. 32(1): p. 25-30.

221.        Rezvan, F., et al., The prevalence and determinants of pterygium and pinguecula in an urban population in Shahroud, Iran. Acta Medica Iranica, 2012. 50(10): p. 689-696.

222.        Rakhshani, M.H., et al., Analysis of familial aggregation in total, against-the-rule, with-the-rule, and oblique astigmatism by conditional and marginal models in the Tehran eye study. Middle East African Journal of Ophthalmology, 2012. 19(4): p. 397-401.

223.        Ostadimoghaddam, H., et al., The prevalence of anisometropia in population base study. Strabismus, 2012. 20(4): p. 152-157.

224.        Ostadimoghaddam, H., et al., Validity of vision screening tests by teachers among school children in Mashhad, Iran. Ophthalmic Epidemiology, 2012. 19(3): p. 166-171.

225.        Noori, J., et al., Choroidal mapping; a novel approach for evaluating choroidal thickness and volume. Journal of Ophthalmic and Vision Research, 2012. 7(2): p. 180-185.

226.        Mohammadpour, M., et al., Surgical management versus spontaneous resorption of congenital membranous cataracts. Iranian Journal of Ophthalmology, 2012. 24(3): p. 65-68.

227.        Mohammadpour, M., et al., Bilateral candida keratitis in a patient with transconjunctival substance abuse. Iranian Journal of Ophthalmology, 2012. 24(1): p. 71-74.

228.        Mohammadi, S.F., et al., Using artificial intelligence to predict the risk for posterior capsule opacification after phacoemulsification. Journal of Cataract and Refractive Surgery, 2012. 38(3): p. 403-408.

229.        Koucheki, B. and K.H. Jalali, Pigmentary glaucoma accompanied by usher syndrome. Journal of Glaucoma, 2012. 21(6): p. 392-393.

230.        Koucheki, B. and H. Hashemi, Selective laser trabeculoplasty in the treatment of open-angle glaucoma. Journal of Glaucoma, 2012. 21(1): p. 65-70.

231.        Koucheki, B., Axenfeld-Rieger syndrome associated with subdural hematoma. Iranian Journal of Ophthalmology, 2012. 24(3): p. 69-71.

232.        Kheirkhah, A., et al., Repeated applications of impression cytology to increase sensitivity for diagnosis of conjunctival intraepithelial neoplasia. British Journal of Ophthalmology, 2012. 96(2): p. 229-233.

233.        Jalili, M., et al., Aspergillus endophthalmitis in one eye subsequent to bilateral anterior chamber phakic intraocular lens implantation. Journal of Refractive Surgery, 2012. 28(5): p. 363-365.

234.        Hodjatjalali, K., et al., Ultrasound biomicroscopy study of vitreous incarceration subsequent to intravitreal injections. Canadian Journal of Ophthalmology, 2012. 47(1): p. 24-27.

235.        Heidari, A., et al., Addressing Ethical Considerations and Authors' Conflict of Interest Disclosure in Medical Journals in Iran. Journal of Bioethical Inquiry, 2012. 9(4): p. 457-462.

236.        Hassan-Karimi, H., et al., Frequency domain electroretinography in retinitis pigmentosa versus normal eyes. Journal of Ophthalmic and Vision Research, 2012. 7(1): p. 34-38.

237.        Hashemi, H., et al., Cataract surgery outcome in a referral center: Farabi eye hospital, Tehran; study protocol. Iranian Journal of Ophthalmology, 2012. 24(2): p. 17-25.

238.        Hashemi, H., M. Mohebbi, and S. Mehravaran, Femtosecond laser settings for keratoconic corneas. Journal of Cataract and Refractive Surgery, 2012. 38(2): p. 373.

239.        Hashemi, H., et al., The role of demographic characteristics in the outcomes of cataract surgery and gender roles in the uptake of postoperative eye care: A hospital-based study. Ophthalmic Epidemiology, 2012. 19(4): p. 242-248.

240.        Hashemi, H., et al., Posterior capsule opacification after cataract surgery and its determinants. Iranian Journal of Ophthalmology, 2012. 24(2): p. 3-8.

241.        Hashemi, H., et al., Cataract surgery management in eyes with extensive iridoschisis. Iranian Journal of Ophthalmology, 2012. 24(4): p. 40-44.

242.        Hashemi, H., et al., High prevalence of astigmatism in the 40- to 64-year-old population of Shahroud, Iran. Clinical and Experimental Ophthalmology, 2012. 40(3): p. 247-254.

243.        Hashemi, H., et al., The distribution of axial length, anterior chamber depth, lens thickness, and vitreous chamber depth in an adult population of Shahroud, Iran. BMC Ophthalmology, 2012. 12(1).

244.        Hashemi, H., et al., High prevalence of myopia in an adult population, Shahroud, Iran. Optometry and Vision Science, 2012. 89(7): p. 993-999.

245.        Hashemi, H., et al., Population-based study of presbyopia in Shahroud, Iran. Clinical and Experimental Ophthalmology, 2012. 40(9): p. 863-868.

246.        Hashemi, H., et al., Contrast sensitivity evaluation in a population-based study in Shahroud, Iran. Ophthalmology, 2012. 119(3): p. 541-546.

247.        Hashemi, H., et al., Visual impairment in the 40-To 64-Year-Old population of Shahroud, Iran. Eye (Basingstoke), 2012. 26(8): p. 1071-1077.

248.        Hashemi, H., R. Ghaffari, and M. Mohebi, Posterior lamellar keratoplasty (DSAEK) in peters anomaly. Cornea, 2012. 31(10): p. 1201-1205.

249.        Hashemi, H., et al., Descemet stripping automated endothelial keratoplasty performed by cornea fellows. Cornea, 2012. 31(9): p. 974-977.

250.        Hajizadeh, F., H. Faghihi, and M.R. Esfahani, Branch retinal vein occlusion as a coincident ocular sign of systemic primary cytomegalovirus infection in an immunocompetent status: A case report. Iranian Journal of Ophthalmology, 2012. 24(3): p. 62-64.