دکتر سپیده توکلی زاده

متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
خانم دکتر سپیده توکلی زاده در سال 1347 در شهر مشهد متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و تکمیلی و با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان سمنان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1375 آغاز کرد و در سال 1384 به مجموعه فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست. او دارای مدرک تخصص چشم ‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد.
دکتر سپیده توکلی زاده (چشم پزشک) جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی عیوب انکساری را در بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان بهترین مرکز فوق تخصصی در زمینه چشم پزشکی انجام می‌دهد.