معرفی چشم پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
دکتر سید حسن هاشمی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر هوشنگ فقیهی
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)، جراحی عیوب انکساری
دکتر منصور طاهرزاده
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سید محمد میرآفتاب
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سید علیرضا حبیب الهی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سید محمد امین سیدیان
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر محمد ریاضی
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، عیوب انکساری و کاتاراکت(آب مروارید)
دکترعلی غلامی نژاد
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سید محمدرضا طاهری
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر شکیبا عبادالهی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوزقرنیه
دکتر آزاده فرحی
فوق تخصص اکولوپلاستیک، استرابیسم و اربیت، مجاری اشکی
جراحی پلاستیک پلک چشم، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت و عیوب انکساری
دکتر کامران جلالی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر سپیده توکلی زاده
فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
جراحی پلاستیک چشم، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی عیوب انکساری
دکتر بهروز کوچکی
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فدرا حاجی زاده
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علیرضا فهیم
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر پوپک پیر
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سعید شاه حسینی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوزقرنیه
دکتر کاظم امان زاده
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، ناخنک، قوزقرنیه
دکتر شهاب حیدریان
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوز قرنیه
دکتر مهدی بهنیا
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری
دکتر حسن کوهیان
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(اب مروارید)، قوزقرنیه و ناخنک
دکتر آرش عشق آبادی
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علیرضا هدایت فر
فوق تخصص یووئیت و التهاب چشم
یووئیت و التهاب چشم، جراحی عیوب انکساری و کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر رضا عرفانیان سلیم
فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
جراحی پلاستیک چشم، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر هومن بهره مندی
فوق تخصص قرنیه و سگمان داخلی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوزقرنیه، ناخنک
دکتر هیوا پارسافر
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر حسن محبوبی پور
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر میثم میر عشقی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر کیوان شیرزادی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر الینا غفاری
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر محمدمهدی زعفرانی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، ناخنک، قوزقرنیه
دکتر نرگس زندوکیل
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر نیما نوروزی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علی مکاتب
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر کاملیا شهابی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی، بیماری های سطحی چشم
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علیرضا یزدانی ابیانه
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوزقرنیه، ناخنک، پیوند قرنیه
دکتر امیرحسین آقاجانی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت( آب مروارید)
دکتر قاسم فخرایی
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر آرش ملکی
فوق تخصص شبکیه و یووییت
جراحی شبکیه، ویتره، لیزر، یووئیت و بیماری های التهابی چشم، جراحی عیوب انکساری و کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علیرضا مقدسی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوزقرنیه، ناخنک
دکتر علی ایزدی
فوق تخصص فوق تخصص : گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر محمد نعیم امینی فرد
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مسعود اقصایی فرد
فوق تخصص نوروافتالمولوژی، استرابیسم
جراحی استرابیسم، بیماری اعصاب چشم، عیوب انکساری، کاتاراکت( آب مروارید)
دکتر فاطمه علیپور
فوق تخصص فلوشیپ قرنیه و لنزهای تماسی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فرزاد محمدی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوزقرنیه، ناخنک
دکتر بهرام اشراقی
فوق تخصص اکولوپلاستیک (پلک)، اربیت و مجاری اشکی
جراحی پلاستیک چشم، مجاری اشکی، اربیت، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر راما پورمتین
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوزقرنیه، ناخنک
دکتر معصومه سجادی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علی رضا خدابنده
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فریبا قاسمی
فوق تخصص شبکیه، تومورهای چشمی(انکولوژی)
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی، عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)