معرفی چشم پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
دکتر سید حسن هاشمی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر هوشنگ فقیهی
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)، جراحی عیوب انکساری
دکتر منصور طاهرزاده
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سید محمد میرآفتاب
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر سید علیرضا حبیب الهی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکترعلی غلامی نژاد
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سید محمدرضا طاهری
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر شکیبا عبادالهی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مسعود ناصری پور
فوق تخصص شبکیه، تومورهای چشمی(انکولوژی)
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی
دکتر آزاده فرحی
فوق تخصص اکولوپلاستیک، استرابیسم و اربیت، مجاری اشکی
جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری
دکتر کامران جلالی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سپیده توکلی زاده
فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی عیوب انکساری
دکتر بهروز کوچکی
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فدرا حاجی زاده
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علیرضا فهیم
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر پوپک پیر
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سعید شاه حسینی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مهدی بهنیا
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری
دکتر کاظم امان زاده
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر شهاب حیدریان
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوز قرنیه، پیوند قرنیه،لنز داخل چشمی و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر حسن کوهیان
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر آرش عشق آبادی
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علیرضا هدایت فر
فوق تخصص یووئیت و التهاب چشم
یووئیت و التهاب چشم، جراحی عیوب انکساری و کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر رضا عرفانیان سلیم
فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور
دکتری تخصصی اپتومتری
عدسی های تماسی (contact lens)، الکتروفیزیولوژی، کمک بینایی (Low Vision)، اورتوپتیک و اپتومتری
دکتر هومن بهره مندی
فوق تخصص قرنیه و سگمان داخلی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر هیوا پارسافر
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر حسن محبوبی پور
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر میثم میر عشقی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر محمدمهدی زعفرانی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)، قوزقرنیه، ناخنک و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر کیوان شیرزادی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر الینا غفاری
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر نرگس زندوکیل
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر نیما نوروزی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علی مکاتب
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر کاملیا شهابی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی، بیماری های سطحی چشم
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، بیماری های سطح چشم
دکتر علیرضا یزدانی ابیانه
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر امیرحسین آقاجانی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت( آب مروارید)
دکتر قاسم فخرایی
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر آرش ملکی
فوق تخصص شبکیه و یووییت
جراحی شبکیه، ویتره، لیزر، یووئیت و بیماری های التهابی چشم و کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علیرضا مقدسی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر علی ایزدی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر محمد نعیم امینی فرد
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مسعود اقصایی فرد
فوق تخصص نوروافتالمولوژی، استرابیسم
جراحی استرابیسم، بیماری اعصاب چشم، عیوب انکساری، کاتاراکت( آب مروارید)
دکتر فاطمه علیپور
فوق تخصص فلوشیپ قرنیه و لنزهای تماسی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فرزاد محمدی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوزقرنیه، ناخنک
دکتر بهرام اشراقی
فوق تخصص اکولوپلاستیک (پلک)، اربیت و مجاری اشکی
جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر راما پورمتین
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر معصومه سجادی
متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علی رضا خدابنده
فوق تخصص شبکیه
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فریبا قاسمی
فوق تخصص شبکیه، تومورهای چشمی(انکولوژی)
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی، عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)