معرفی چشم پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
دکتر سید حسن هاشمی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر هوشنگ فقیهی
فوق تخصص شبکیه
آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر منصور طاهرزاده
  جراح و متخصص چشم پزشکی
آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری با لیزر اکسایمر و کاشت لنزهای داخل چشمی
دکتر سید محمد میرآفتاب
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر سید علیرضا حبیب الهی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، فیکو، لیزر، اسمایل، درمان پیرچشمی، لنزهای آرتیزان و گلوکوم
دکترعلی غلامی نژاد
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سید محمدرضا طاهری
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، اسمایل، کاشت لنزهای داخل چشمی، درمان پیرچشمی و ناخنک
دکتر شکیبا عبادالهی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مسعود ناصری پور
فوق تخصص شبکیه، تومورهای چشمی(انکولوژی)
شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی
دکتر آزاده فرحی
فوق تخصص اکولوپلاستیک، استرابیسم و اربیت، مجاری اشکی
پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری
دکتر کامران جلالی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
شبکیه، ویتره و لیزر، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سپیده توکلی زاده
فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی عیوب انکساری
دکتر فدرا حاجی زاده
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)، تزریقات داخل چشمی، درمان بیماری های التهاب چشم(یوئیت)
دکتر علیرضا فهیم
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری(PRK، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید) با روش لیزری
دکتر پوپک پیر
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سعید شاه حسینی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مهدی بهنیا
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری
دکتر کاظم امان زاده
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر شهاب حیدریان
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوز قرنیه، پیوند قرنیه، لنز داخل چشمی و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر حسن کوهیان
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر آرش عشق آبادی
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر رضا عرفانیان سلیم
فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور
دکتری تخصصی اپتومتری
عدسی های تماسی (contact lens)، الکتروفیزیولوژی، کمک بینایی (Low Vision)، اورتوپتیک و اپتومتری
دکتر هومن بهرمندی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر حسن محبوبی پور
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر میثم میر عشقی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، جراحی بیماری های سطح چشم
دکتر صابر ملایی
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری، جراحی های شبکیه ویتره و لیزر
دکتر محمدمهدی زعفرانی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری(لیزیک، لازک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید، آب مروارید کودکان)، قوزقرنیه، ناخنک، انواع پیوند قرنیه، کاشت لنزهای داخل چشمی و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر کیوان شیرزادی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر الینا غفاری
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر نیما نوروزی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر کاملیا شهابی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی، بیماری های سطحی چشم
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، بیماری های سطح چشم
دکتر علیرضا مقدسی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مسعود اقصایی فرد
فوق تخصص نوروافتالمولوژی، استرابیسم
انحراف چشم، پلک و مجاری اشکی، اربیت، نوروافتالمولوژی، کاتاراکت(آب مروارید)، لیزیک
دکتر فاطمه علیپور
فوق تخصص قرنیه و لنزهای تماسی
فلوشیپ لنزهای تماسی، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فرزاد محمدی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی آب مروارید (از جمله به کمک لیزر)، پیوند قرنیه (خلفی، قدامی و تمام ضخامت)، جراحی عیوب انکساری (لازک، فمتولیزیک و اسمایل)، کاشت لنزهای داخل چشمی، قوز قرنیه (کارگذاری حلقه)، ناخنک و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر راما پورمتین
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر علی رضا خدابنده
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فریبا قاسمی
فوق تخصص شبکیه، تومورهای چشمی(انکولوژی)
شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی، عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر علیرضا سلیمانی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دكتر سید مهدی مرتضوی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحي آب سياه (گلوكوم) ، جراحی عیوب انکساری(ليزيك) ، جراحی کاتاراکت (آب مروارید)
دكتر محمد مهدي نوراني
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)،پيوند قرنيه ،قوز قرنيه ، لنز داخل چشمي،ساير جراحي هاي قرنيه و سگمان قدامي
دکتر کامبیز عاملی زمانی
فوق تخصص پلاستیک و ترمیمی صورت و چشم
جراحی زیبایی پلک، صورت، جوانسازی، تزریق بوتاکس و ژل، عمل مجاری اشکی، جراحی آب مروارید، جراحی لیزیک
دکتر علی مکاتب
فوق تخصص شبكيه
ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری، جراحی های شبکیه ویتره و لیزر، تزريق داخل چشمي
دكتر کورش شهرکی
فوق تخصص فوق تخصص اکولوپلاستیک و اوربیت
پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر محمد حسن ریخته گر
فوق تخصص اکولوپلاستیک و اوربیت
جراحی های کاتاراکت ( آب مروارید)،  اصلاح عيوب انکساری (لیزیک) ، بازسازی اربیت، پلک و انحراف چشم
دکترآذردخت وظیفه شناس
  جراح و متخصص چشم
جراحی عیوب انکساری ، جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکترعلی هداوندخانی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی کاتاراکت( آب مروارید) ، جراحی اصلاح عیوب انکساری( ليزيك)، جراحی پیوند قرنیه
دکترسعیدنوشیروانپور
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)،كاتاراكت(آب مرواريد)
دکترعلی اصغر احمدراجی
فوق تخصص شبکیه-ویتره و رتین
جراحي آب مرواريد(كاتاراكت)،جراحي اصلاح عيوب انكساري،جراحي هاي شبكيه،ويتره و ليزر
دكترعلي صادقي
فوق تخصص استرابيسم ، نوروافتالمولوژي و اطفال
جراحي انحراف چشم(استرابيسم)كودكان و بزرگسالان ، جراحي آب مرواريد(كاتاراكت)كودكان و بزرگسالان،جراحي عيوب انكساري(ليزيك)
دكتراحمدرضا پاكراه
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، جراحي كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتررضا عظیمی
فوق تخصص شبکیه،رتین و ویتره
جراح شبکیه ،ویتره و رتین ،کاتاراکت (آب مروارید)
دکترمرجان ایمانی
فوق تخصص شبکیه ،رتین و ویتره
دکترکامبیز میرفلاح
فوق تخصص شبکیه ،رتین و ویتره
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر کاتاراکت(آب مروارید)
دکترمحمدمهدی احمدزاده
فوق تخصص شبکیه،رتین و ویتره
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر کاتاراکت(آب مروارید)
دکترحسین شیردل
فوق تخصص شبکیه،رتین و ویتره
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر کاتاراکت(آب مروارید)
دکترحمیدرضا درفشی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری(لیزیک)کاتاراکت(آب مروارید)،پیوندقرنیه،ناخنک،لنز داخل چشمی،سایر جراحی های قرنیه
دکتررضا اقامحمدی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری(لیزیک) کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه قوزقرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه
دکترسمیراصدرخانلو
فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک
جراحی عیوب انکساری(ليزيك) ، جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و جراحي پتوز(افتادگی پلک)
دکتر لیلا ساسانی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوکوم، عیوب انکساری (لیزیک) و کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر شبنم کیوانی راد
فوق تخصص اکولوپلاستیک، استرابیسم و اربیت، مجاری اشکی
پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری
دکتر احسان اله شفیق اردستانی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر آرش طاهری
فوق تخصص شبکیه ، رتین و ویتره
جراحی شبکیه،ویتره و لیزر ،کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر عباس حبیبی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری(ليزيك) ،کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر عباس شیخ حسنی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری(لیزیک) کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه قوزقرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه
دکتربهناز فرهادی
  جراح و متخصص چشم
جراحی عیوب انکساری(ليزيك) ،کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر محمدپارسامنش
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
جراحی( آب سیاه)،جراحی کاتاراکت(آب مروارید)،جراحی عیوب انکساری
دکتر لیلا قوجازاده
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
جراحی( آب سیاه)،جراحی کاتاراکت(آب مروارید)،جراحی عیوب انکساری(ليزيك)
دکتررضامیرگلوی بیات
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکترحمیدمنصب دار
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکترفرید کلانتری
  جراح ومتخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکترمحمدفیروزی منفرد
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکترافشین تاج دینی
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکترعلیرضا ابراهیمی
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکترمجیدخدابخشی
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر ابراهیم ابراهیمی ایرایی
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکترحسن محبوبی پور
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکترحمیدکرامتی
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتربهرام علیایی
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکترزهرامهاجرنژاد
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکترعبدالخالق دریس
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری(لیزیک) کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه قوزقرنیه، لنز داخل چشمی
دکتررامین امینی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری(لیزیک) کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه قوزقرنیه، لنز داخل چشمی
دکترحمیدرضا نیک بین
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی عیوب انکساری(لیزیک) کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه قوزقرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی
دکترزهرا اژدرکش
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)،كاتاراكت(آب مرواريد)، جراحي پيوندقرنيه، قوزقرنيه، لنز داخل چشمي
دکتر بابک صادقی
  جراح و متخصص چشم
جراحی عیوب انکساری(ليزيك)، کاتاراکت(آب مرواريد)
دکترشهرام افضلی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری(ليزيك)،کاتاراکت(آب مرواريد)
دکترحمیدفودازی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك)
دکترمینا اوجانی
فوق تخصص شبکیه،ویتره و رتین
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر ،کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر مهدی مختاری فرد
  جراح و متخصص چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك)، کاتاراكت (آب مروارید)
دکتر امیرشمس
  جراح و متخصص چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك)، کاتاراكت (آب مروارید)
دکترسهیلا جعفرپور
فوق تخصص پلاستیک و ترمیمی چشم
جراحی پلاستیک و زیبایی چشم(بلفاروپلاستي ، ليفت ابرو و پيشاني)، پتوز يا افتادگي پلك ،مجاري اشكي ،اربيت (شكستگي ، تومور، بيماري تيروئيدچشمي)،جوانسازي ،تزريق ،بوتاكس و ژل، کاتاراکت(آب مروارید)، اصلاح عیوب انکساری(لیزیک)
دکتر الهام فروزانفر
فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک
جراحی های استرابیسم ، کاتاراکت (آب مروارید) ، اصلاح عیوب انکساری (لیزیک) ،مجاري اشكي، زیبایی چشم ، پلك ،بلفاروپلاستي ، شالازيون
دكتر مجتبي ولي زاده
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ،كاتاراكت (آب مرواريد) ،زيبايي پلك (بلفاروپلاستي)