معرفی چشم پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
دکتر سید حسن هاشمی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر هوشنگ فقیهی
فوق تخصص شبکیه
آب مروارید(کاتاراکت)، جراحی اصلاح عیوب انکساری، جراحی های شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر منصور طاهرزاده
  جراح و متخصص چشم پزشکی
آب مروارید(کاتاراکت)، اصلاح عیوب انکساری با لیزر اکسایمر و کاشت لنزهای داخل چشمی
دکتر سید محمد میرآفتاب
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر سید علیرضا حبیب الهی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، فیکو، لیزر، اسمایل، درمان پیرچشمی، لنزهای آرتیزان و گلوکوم
دکترعلی غلامی نژاد
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سید محمدرضا طاهری
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، اسمایل، کاشت لنزهای داخل چشمی، درمان پیرچشمی و ناخنک
دکتر شکیبا عبادالهی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مسعود ناصری پور
فوق تخصص شبکیه، تومورهای چشمی(انکولوژی)
شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی
دکتر آزاده فرحی
فوق تخصص اکولوپلاستیک، استرابیسم و اربیت، مجاری اشکی
پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم ،جراحی کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری
دکتر کامران جلالی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
شبکیه، ویتره و لیزر، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سپیده توکلی زاده
فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی عیوب انکساری
دکتر فدرا حاجی زاده
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)، تزریقات داخل چشمی، درمان بیماری های التهاب چشم(یوئیت)
دکتر علیرضا فهیم
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری(PRK، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید) با روش لیزری
دکتر پوپک پیر
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر سعید شاه حسینی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مهدی بهنیا
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری
دکتر کاظم امان زاده
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر شهاب حیدریان
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، قوز قرنیه، پیوند قرنیه، لنز داخل چشمی و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر حسن کوهیان
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر آرش عشق آبادی
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر رضا عرفانیان سلیم
فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی
پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور
دکتری تخصصی اپتومتری
عدسی های تماسی (contact lens)، الکتروفیزیولوژی، کمک بینایی (Low Vision)، اورتوپتیک و اپتومتری
دکتر هومن بهرمندی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر حسن محبوبی پور
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر میثم میر عشقی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)، جراحی بیماری های سطح چشم
دکتر محمدمهدی زعفرانی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
عیوب انکساری(لیزیک، لازک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید، آب مروارید کودکان)، قوزقرنیه، ناخنک، انواع پیوند قرنیه، کاشت لنزهای داخل چشمی و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر صابر ملایی
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید) و عیوب انکساری، جراحی های شبکیه ویتره و لیزر
دکتر کیوان شیرزادی
  جراح و متخصص چشم پزشکی
عیوب انکساری(لیزیک)، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر الینا غفاری
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر نیما نوروزی
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر کاملیا شهابی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی، بیماری های سطحی چشم
جراحي اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت (آب مروارید) ، بیماری های سطح چشم
دکتر علیرضا مقدسی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحي اصلاح عیوب انکساری، کاتاراکت (آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر مسعود اقصایی فرد
فوق تخصص نوروافتالمولوژی، استرابیسم
انحراف چشم، پلک و مجاری اشکی، اربیت، نوروافتالمولوژی، کاتاراکت(آب مروارید)، لیزیک
دکتر فاطمه علیپور
فوق تخصص قرنیه و لنزهای تماسی
فلوشیپ لنزهای تماسی، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فرزاد محمدی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی آب مروارید (از جمله به کمک لیزر)، پیوند قرنیه (خلفی، قدامی و تمام ضخامت)، جراحی عیوب انکساری (لازک، فمتولیزیک و اسمایل)، کاشت لنزهای داخل چشمی، قوز قرنیه (کارگذاری حلقه)، ناخنک و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر راما پورمتین
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحي اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت(آب مروارید)، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی، سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی
دکتر علی رضا خدابنده
فوق تخصص شبکیه
شبکیه، ویتره و لیزر، اصلاح عیوب انکساری ، کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر فریبا قاسمی
فوق تخصص شبکیه، تومورهای چشمی(انکولوژی)
شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی، اصلاح عیوب انکساری، کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر علیرضا سلیمانی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحي گلوکوم، اصلاح عیوب انکساری (ليزيك) ، کاتاراکت (آب مروارید)
دكتر سید مهدی مرتضوی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحي آب سياه (گلوكوم) ، جراحی عیوب انکساری(ليزيك) ، جراحی کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر کامبیز عاملی زمانی
فوق تخصص پلاستیک و ترمیمی صورت و چشم
جراحی زیبایی پلک، صورت، جوانسازی، تزریق بوتاکس و ژل، عمل مجاری اشکی، جراحی آب مروارید، جراحی لیزیک
دکتر علی مکاتب
فوق تخصص شبكيه ،ويتره و رتين
جراحی های شبکیه ویتره و لیزر، تزريق داخل چشمي ، کاتاراکت (آب مروارید) و اصلاح عیوب انکساری (لیزیک)
دکتر محمد حسن ریخته گر
فوق تخصص اکولوپلاستیک و اوربیت
جراحی های کاتاراکت ( آب مروارید)،  اصلاح عيوب انکساری (لیزیک) ، بازسازی اربیت، پلک و انحراف چشم
دکتر آذردخت وظیفه شناس
  جراح و متخصص چشم
جراحی عیوب انکساری ، جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکترعلی هداوندخانی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی کاتاراکت( آب مروارید) ، جراحی اصلاح عیوب انکساری( ليزيك)، جراحی پیوند قرنیه
دکترسعیدنوشیروانپور
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)،كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر علی اصغر احمدراجی
فوق تخصص شبکیه-ویتره و رتین
جراحي آب مرواريد(كاتاراكت)،جراحي اصلاح عيوب انكساري،جراحي هاي شبكيه،ويتره و ليزر
دكتر علي صادقي
فوق تخصص استرابيسم ، نوروافتالمولوژي و اطفال
جراحي انحراف چشم(استرابيسم)كودكان و بزرگسالان ، جراحي آب مرواريد(كاتاراكت)كودكان و بزرگسالان،جراحي عيوب انكساري(ليزيك)
دكتراحمدرضا پاكراه
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)، جراحي كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتر لیلا ساسانی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوکوم ، عیوب انکساری (لیزیک) و کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر شبنم کیوانی راد
فوق تخصص استرابیسم، مجاری اشکی
استرابیسم، مجاری اشکی ،کودکان، جراحی بلفاروپلاستی، جراحی کاتاراکت (آب مروارید) و اصلاح عیوب انکساری
دکترزهرا مهاجرنژاد فرد
  جراح و متخصص چشم
جراحي عيوب انكساري(فمتو ليزيك ، فمتو اسمايل ، prk )، كاتاراكت (آب مرواريد) ، ناخنك ، بلفاروپلاستي
دکتر زهرا اژدرکش
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحي عيوب انكساري(ليزيك)،كاتاراكت(آب مرواريد)، جراحي پيوندقرنيه، قوزقرنيه، لنز داخل چشمي
دکتر بابک صادقی
  جراح و متخصص چشم
جراحی عیوب انکساری(ليزيك)، کاتاراکت(آب مرواريد)
دکتر شهرام افضلی
  جراح و متخصص چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك)، کاتاراکت (آب مرواريد)
دکتر حمید فودازی
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك)
دکتر الهام فروزانفر
فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک
جراحی های استرابیسم ، کاتاراکت (آب مروارید) ، اصلاح عیوب انکساری (لیزیک) ،مجاري اشكي، زیبایی چشم ، پلك ،بلفاروپلاستي ، شالازيون
دكتر مجتبي ولي زاده
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ،كاتاراكت (آب مرواريد) ،زيبايي پلك (بلفاروپلاستي)
دكتر محمدرضا رباط ميلي
  جراح و متخصص چشم
جراحي هاي كاتاراكت (آب مرواريد) ، اصلاح عيوب انكساري (ليزيك)
دكتر محمد ياوري
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
جراحي هاي فمتو كاتاراكت ، اصلاح عيوب انكساري (فمتوليزيك) ، فيكو
دکترعلیرضا ابراهیمی
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دکتررضا اقامحمدی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی اصلاح عیوب انکساری(لیزیک) ، کاتاراکت(آب مروارید) ، پیوند قرنیه ، قوزقرنیه ، ناخنک ، لنز داخل چشمی و سایر جراحی های قرنیه
دکتر رامین امینی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی اصلاح عیوب انکساری (لیزیک) ، کاتاراکت (آب مروارید) ، پیوند قرنیه ، قوزقرنیه ، لنز داخل چشمی
دکترمجیدخدابخشی
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري(ليزيك) ، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتررضا عظیمی
فوق تخصص شبکیه،رتین و ویتره
جراحی شبکیه ، ویتره و لیزر ، کاتاراکت (آب مروارید) ، اصلاح عيوب انكساري (ليزيك)
دکترمحمدفیروزی منفرد
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دکترحمیدکرامتی
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دکترحمیدرضا درفشی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی اصلاح عیوب انکساری (لیزیک) ، کاتاراکت (آب مروارید) ، پیوندقرنیه ، ناخنک، لنز داخل چشمی، قوز قرنيه و سایر جراحی های قرنیه
دکترمحمدمهدی احمدزاده
فوق تخصص شبکیه،رتین و ویتره
جراحی شبکیه ، ویتره و لیزر،کاتاراکت (آب مروارید) ، اصلاح عيوب انكساري (ليزيك)
دکتر ابراهیم ابراهیمی ایرایی
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دکترمینا اوجانی
فوق تخصص شبکیه،ویتره و رتین
جراحي هاي كاتاراكت (آب مرواريد) ، اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ،شبكيه ، ويتره و ليزر ، بلفاروپلاستي و ناخنك
دكتر بهروز سعيديان
فوق تخصص شبكيه ، ويتره و رتين
جراحی شبکیه ، ویتره و لیزر،کاتاراکت (آب مروارید) ، اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، جراحي زيبايي پلك و جوانسازي
دکتر محمدپارسامنش
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
جراحی گلوكوم ( آب سیاه) ، جراحی کاتاراکت (آب مروارید) ، جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك)
دکترافشین تاج دینی
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد) ، بلفاروپلاستي
دكتر مجد حجازي
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دکترعبدالخالق دریس
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی اصلاح عیوب انکساری (لیزیک) ، کاتاراکت (آب مروارید) ، پیوند قرنیه ، قوزقرنیه ، لنز داخل چشمی
دکتر احسان اله شفیق اردستانی
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دکتر امیرشمس
  جراح و متخصص چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك)، کاتاراكت (آب مروارید)
دکتر عباس شیخ حسنی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی اصلاح عیوب انکساری (لیزیک) ، کاتاراکت (آب مروارید) ، پیوند قرنیه ، قوزقرنیه ، ناخنک ، لنز داخل چشمی ، سایر جراحی های قرنیه
دکترسمیراصدرخانلو
فوق تخصص استرابیسم و اکولوپلاستیک
جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك) ، جراحی کاتاراکت (آب مروارید) و جراحي پتوز (افتادگی پلک)
دکتر آرش طاهری
فوق تخصص شبکیه ، رتین و ویتره
جراحی شبکیه ، ویتره و لیزر، کاتاراکت (آب مروارید) ، اصلاح عيوب انكساري (ليزيك)
دکتربهرام علیایی
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت(آب مرواريد)
دکتربهناز فرهادی
  جراح و متخصص چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك) ،کاتاراکت (آب مروارید)
دکتر مهدی مختاری فرد
  جراح و متخصص چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری (ليزيك) ، کاتاراكت (آب مروارید)
دکترحمیدمنصب دار
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دکترکامبیز میرفلاح
فوق تخصص شبکیه ،رتین و ویتره
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر ، کاتاراکت (آب مروارید) ، اصلاح عيوب انكساري (ليزيك)
دكتر شهرام صالحي راد
فوق تخصص شبكيه ، ويتره و رتين
جراحی شبکیه، ویتره و لیزر ، کاتاراکت (آب مروارید) ، اصلاح عيوب انكساري (ليزيك)
دکتر حمیدرضا نیک بین
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی اصلاح عیوب انکساری (لیزیک) ، کاتاراکت (آب مروارید) ، پیوند قرنیه ، قوزقرنیه، ناخنک، لنز داخل چشمی
دكتر زهرا فرزين وش
فوق تخصص گلوكوم
جراحي گلوكوم (آب سياه) ، اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ،كاتاراكت (آب مرواريد )
دكترحسين عبدالخالق
  جراح و متخصص چشم
جراحي هاي عيوب انكساري( ليزيك ،لازك و .... ) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دكتر علي ترابي
  جراح و متخصص چشم
جراحي هاي عيوب انكساري( ليزيك ، لازك و .... ) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دكتر فاطمه كاظم نژاد
  جراح و متخصص چشم
جراحي هاي عيوب انكساري( ليزيك ،لازك و .... ) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دكتر جواد فيروزي
  جراح و متخصص چشم
جراحي هاي عيوب انكساري( ليزيك ،لازك و .... ) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دکتر علی کیانی
  جراح و متخصص چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری(لیزیک)، جراحی کاتاراکت (آب مروارید )
دكتر زهرا متقي نيا
  جراح و متخصص چشم
جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد)
دكتر دانيال نجدي
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
جراحی اصلاح عیوب انکساری (لیزیک) ، کاتاراکت (آب مروارید) ، پیوندقرنیه ، ناخنک، لنز داخل چشمی، قوز قرنيه و سایر جراحی های قرنیه
دكتر فريبا آگهين
  جراح و متخصص چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری(لیزیک)، جراحی کاتاراکت (آب مروارید )
دكتر حميدرضا ترابي
فوق تخصص شبكيه ويتره و رتين
جراحی های شبکیه ویتره و لیزر، تزريق داخل چشمي ، کاتاراکت (آب مروارید) و اصلاح عیوب انکساری (لیزیک)
دكتر محمدرضا سعيدي فر
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
جراحی کاتاراکت ( آب مروارید) ، جراحی اصلاح عیوب انکساری ( ليزيك) ، جراحی پیوند قرنیه