مروری بر روش‌های درمان عیوب انکساری

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، از بدو تاسیس همواره به دنبال ارائه بهترین روش‌ها برای درمان عیوب انکساری بوده است که از آن جمله می توان به لازک یا PRK ، فمتولیزیک و فمتواسمایل اشاره کرد. هر سه این روش‌ها از تکنیک های رایج درمان عیوب انکساری هستند که در معتبرترین مراکز چشم پزشکی جهان به کار گرفته می‎شوند. در ادامه و به اختصار این روش‎ها را با هم مرور می‎کنیم.  

 

لازک يا PRKفمتوليزيکفمتواسمايل
به طور تقريبي 40 درصد بيماران از اين روش استفاده مي ‎کنند.
اکثر بیماران به‌جز موارد با شماره مثبت می‌توانند از این روش
بهره ببرند.
به طور تقريبي 40 درصد بيماران از اين روش استفاده میکنند.
اکثر بیماران با قرنیه با ضخامت مناسب می‌توانند این روش را انتخاب کنند.
به طور تقريبي 20 درصد بيماران از اين روش استفاده میکنند.
اکثر بیماران با ضخامت قرنیه مناسب و شماره غیر مثبت می‌توانند از این روش بهره ببرند.
یک تا دو هفته دوران نقاهت و بهبودي نهايی ديد تا شش ماهبهبود ديد سريع و بازگشت به کار و زندگي عادي پس از 2 روزترمیم ديد در کمتر از 2 ماه و بازگشت به زندگي عادي پس از 2 روز
درمان نزديک بيني و آستيگماتيسمدرمان دوربيني، نزديک بيني و آستيگماتيسم (شماره مثبت)درمان نزديک بيني و آستيگماتيسم
مناسب براي افراد داراي نازکي قرنيه و ورزشکاران رزمي يا ضربه‌ايمناسب براي  طیف وسيعي از افراد
(به اکثر افراد توصيه میشود)
مناسب براي  طیف وسيعي از افراد (به اکثر افراد توصيه میشود)
خشکی و حساسیت به ضربه کمتر از فمتولیزیک
تکنولوژي درمان
ليزر اکسايمرليزر فمتوسکند + ليزر اکسايمرليزر فمتوسکند

Photorefractive Keratectomy

Lasik assisted femtosecond laser

Small Incision Lenticule Extraction