مروری بر روش‌های درمان عیوب انکساری

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، از بدو تاسیس همواره به دنبال ارائه بهترین روش‌ها برای درمان عیوب انکساری بوده است که از آن جمله می توان به لازک یا PRK ، فمتولیزیک و فمتواسمایل اشاره کرد. هر سه این روش‌ها از تکنیک های رایج درمان عیوب انکساری هستند که در معتبرترین مراکز چشم پزشکی جهان به کار گرفته می‎شوند. در ادامه و به اختصار این روش‎ها را با هم مرور می‎کنیم.  

 

لازک یا PRKفمتولیزیکفمتواسمایل
به طور تقریبی 40 درصد بیماران از این روش استفاده می ‎کنند.
اکثر بیماران به‌جز موارد با شماره مثبت می‌توانند از این روش
بهره ببرند.
به طور تقریبی 40 درصد بیماران از این روش استفاده میکنند.
اکثر بیماران با قرنیه با ضخامت مناسب می‌توانند این روش را انتخاب کنند.
به طور تقریبی 20 درصد بیماران از این روش استفاده میکنند.
اکثر بیماران با ضخامت قرنیه مناسب و شماره غیر مثبت می‌توانند از این روش بهره ببرند.
یک تا دو هفته دوران نقاهت و بهبودی نهایی دید تا شش ماهبهبود دید سریع و بازگشت به کار و زندگی عادی پس از 2 روزترمیم دید در کمتر از 2 ماه و بازگشت به زندگی عادی پس از 2 روز
درمان نزدیک بینی و آستیگماتیسمدرمان دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم (شماره مثبت)درمان نزدیک بینی و آستیگماتیسم
مناسب برای افراد دارای نازکی قرنیه و ورزشکاران رزمی یا ضربه‌ایمناسب برای  طیف وسیعی از افراد
(به اکثر افراد توصیه میشود)
مناسب برای  طیف وسیعی از افراد (به اکثر افراد توصیه میشود)
خشکی و حساسیت به ضربه کمتر از فمتولیزیک
تکنولوژی درمان
لیزر اکسایمرلیزر فمتوسکند + لیزر اکسایمرلیزر فمتوسکند

Photorefractive Keratectomy

Lasik assisted femtosecond laser

Small Incision Lenticule Extraction