نزدیک بینی چشمی (Myopia)

بیش از 25% افراد جهان دچار درجاتی از نزدیک بینی هستند (تقریبا 15 میلیون ایرانی). میوپی واژه پزشکی برای نزدیک بینی است. مهمترین علت نزدیک‏ بینی، حالت ارثی آن می‏ باشد. نزدیک بینی معمولا از اوایل دهه دوم زندگی شروع شده و با رشد اندازه چشم در طی بلوغ افزایش می‏ یابد و معمولا بعد از 18 سالگی متوقف می‏ شود. تاکنون ثابت نشده است که مطالعه در سنین کودکی، مطالعه طولانی،  مطالعه در شب،  تماشای تلویزیون از نزدیک و یا استفاده از عینک نامناسب باعث ایجاد نزدیک بینی گردد.

اگر قرنیه نسبت به اندازه چشم انحنای بیشتری داشته باشد یا اندازه چشم نسبت به انحنای قرنیه بیشتر از حد معمول باشد، نزدیک‏ بینی ایجاد می‏ گردد. درنتیجه نور وارده به چشم بصورت دقیق بر روی شبکیه متمرکز نمی‏ شود و وضوح تصاویر کاهش می‏ یابد. واژه نزدیک بینی بدین معناست که شما می توانید اشیای نزدیک را واضح ‏تر از اشیای دور ببینید. البته اشیای نزدیک در فاصله متناسب با نمره چشم واضح دیده می‏ شود. برای مثال فردی که دو نمره نزدیک بینی دارد، اشیا را در فاصله 50 سانتی‏متری از چشم واضح می بینید. افرادی که کمتر از سه نمره نزدیک بینی دارند، این امتیاز را دارند که بدون عینک اشیای نزدیک را واضح می‏ بینند. بسیاری از افراد نزدیک‏ بین در هنگام مطالعه از عینک استفاده نمی‏ کنند. بیماری نزدیک بینی چشم اغلب با عمل فمتولیزیک چشم درمان می‌شود.

myopia
myopia
captcha


امتیاز: