تشخیصی

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، با تکیه بر سال ها تجربه تشخیصی و درمانی، اکنون به پیشرفته ترین و کارآمدترین تجهیزات روز تشخیصی، درمانی و پاراکلینیکی مجهز بوده و باکیفیت ترین خدمات چشم پزشکی را به بیماران داخلی و خارجی ارائه می دهد.

در این بخش با برخی از خدمات تشخیصی شامل: تجهیزات پاراکلینیک، آنژیوگرافی و آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان چشم پزشکی نور آشنا می شوید.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
captcha


امتیاز: