حضور بابا پنج علی پایتخت در بیمارستان نور

علیرضا خمسه بازیگر نقش دوست‎داشتنی «باباپنج علی» برای درمان مشکل چشمش به بیمارستان نور مراجعه کرد و مثل همیشه حضورش با استقبال گرم مراجعان و بیماران همراه بود. پس از معاینه مشخص شد این بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون افتادگی پلک دارد و باید چشمانش را به تیغ جراحان بسپارد.

ضمن آرزوی سلامت برای تمام هنرمندان کشور، اعتماد ایشان به مجموعه چشم پزشکی نور را ارج می نهیم.