عادل هم نوری شد

عادل فردوسی پور در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نورعادل فردوسی پور که نامش هر غیر فوتبالی را هم به یاد توپ گرد و مستطیل سبز می اندازد، چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه به بیمارستان نور آمد.

با ورود مجری برنامه نود، موبایل ها و دوربین ها به کار افتاد و فوتبالی ها دوره اش کردند اما آنچه چشم فردوسی پور را گرفت و در دفتر بیمارستان نوشت، نظم، ترتیب، محبت و کاربلدی پرسنل و پزشکان بیمارستان بود.

 

 

 

متن دست نوشته عادل فردوسی پور:

 ممنون از نظم، محبت، کاربلدی و نبوغی که در بیمارستان نور و در بین تمام پزشکان و کارکنان موج می زند.

خدا قوت - عادل فردوسی پور

اردیبهشت 92