روز بیمه، بهانه ای برای قدردانی از حمایت بیمه گران

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن روز بیمه را گرامی می دارد.

این مرکز درمانی برای رفاه حال بیماران و مراجعه کنندگان محترم با بیمه های پایه و تکمیلی کشور قرارداد همکاری دارد.

از این رو دارندگان بیمه نامه های پایه و تکمیلی می توانند به آسانی و بدون وجود هرگونه مشکلی خدمات تشخیصی، درمانی و پاراکلینیکی چشم پزشکی نور را با سهولت بیشتری از این بیمارستان دریافت کنند.

لیست بیمه های بیمارستان چشم پزشکی نور