برای اولین بار در کشور مجموعه ای از بروشورهای متنوع آموزشی در مورد بیماری های شایع چشمی و روش های درمان آنها تهیه شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان چشم پزشکی نور، در حرکتی نوین تا کنون بالغ بر 15عنوان بروشور آموزشی توسط مرکز تحقیقات بیمارستان نور تهیه و نشر شده است. این بروشورها با قرارگرفتن در استند هائی در طبقات مختلف بیمارستان نور به صورت رایگان در اختیار بیماران مراجعه کننده قرار می گیرد. هدف از تهیه مجموعه بروشورها، آموزش بیماران (patient education) در مورد شایع ترین مشکلات چشمی می باشد.

عمده ترین عناوین بروشورهائی که تا کنون به همت مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور منتشر شده عبارتند از: کاتاراکت، جداشدگی شبکیه، گلوکوم، افتادگی پلک، عیوب انکساری، رتینوپاتی دیابتی، استرابیسم اطفال، ویترکتومی، دژنرسانس وابسته به سن ماکولا، خشکی چشم، یووئیت، خشکی چشم، پیوند قرنیه، کراتوپلاستی هدایتی، لنز تماسی، تنبلی چشم کودکان، عینک آفتابی.

بروشور جداشدگی شبکیه

بروشور افتادگی پلک