سیاوش خیرابی

سیاوش خیرابی همراه همیشگی کلینیک لنز بیمارستان نور

سیاوش خیرابی بازیگر نقش «بهرام» در سریال ترانه مادری که با پخش آن خیلی خوب شناخته شد پاییز امسال مشغول کار در سریالی با نام «هست و نیست» بوده که قرار است به زودی از تلویزیون پخش شود. 

سیاوش خیرابی از ابتدای زمانی که تحت معاینه چشم قرارگرفته تمامی معاینات خود را در کلینیک بیمارستان چشم پزشکی نور انجام داده و از مراجعه کنندگانی است که لنز و عینک های استاندارد و برند خود را از مجموعه نور اسفندیار خریداری می کند.