مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا در تیرماه 1393 با مشکل تاری دید در چشم راست به بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کرد. البته معاینات نشان داد مشکل خاصی در چشم او وجود ندارد و کار با تجویز یک قطره تمام شد. این بازیگر ضمن اشاره به خدماتی که در این مجموعه ارائه می شود گفت: «بیمارستان چشم پزشکی نور در مسیر خدمت رسانی به بیماران بسیار قوی عمل کرده و هیچ خلل و کمبودی در این مجموعه دیده نمی شود.»