استقلالی ها

در یکی از روزهای بهاری سال96 مدیران و پیشکسوتان باشگاه ورزشی استقلال مهمان نور بودند که درکنار روند معاینه چشمان شان، گپ و گفت صمیمانه ای نیز با آنها داشتیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران به همراه علی نظری جویباری سرپرست و مدیر فنی سابق و هاشم ساعدی  قائم مقام اسبق باشگاه استقلال مهمانانی بودند که از این باشگاه برای معاینه به کلینیک فوق تخصصی اسفندیار مراجعه کرده و نور را از همه لحاظ مورد تایید خود می دانند.