علیرضا قربانی

خواننده ارکستر ملی ایران در کلینیک چشم پزشکی نور

حضور علی رضا قربانی در کلینیک چشم پزشکی نور اسفندیار همکاران و مراجعه کنندگان این مرکز را خوشحال و ذوق زده کرد. هنرمندی که غنای موسیقی اصیل و فاخر ایرانی را نه فقط به ایرانیان، که به جهانیان شناسانده است، به همراه مادرش به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور اسفندیار مراجعه کرده بود.

این هنرمند یکی از خوانندگان سبک موسیقی سنتی ایرانی است که دلیل مراجعه او بررسی وضعیت چشم و چکاپ خود و مادر گرامی ش بود که خوشبختانه مشکل خاصی نیز وجود نداشت.

وی با صدای گرم و دلنشین، و صمیمت گفتارش با مردم فضای نور را صمیمی تر ساخته بود. لبخندش در صحبت با افرادی که به نور مراجعه کرده بودند به خوبی دیده می شد و لحن گیرای صدای ش فضا را زیباتر کرده بود.

خواننده تیتراژ های سریال های ماندگاری همچون مدارصفردرجه، شب دهم، کیف انگلیسی، از سال 1378 به عنوان خواننده ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی به اجرای برنامه های متعدد در داخل و خارج از کشور فعالیت می کند.