ناصر ممدوح

ناصر ممدوح که صدایش در یادها چنان ماندگار شده که به تلنگری در گوش دل زنده می شود، نه بیمار که مهمان کلینیک فوق تخصصی بیمارستان چشم پزشکی نور بود. وقتی در طبقه سوم کلینیک از علت حضورش پرسیدیم، پاسخ مان را با این جمله داد: «نور محیطی امن برای همه بیماران چشمی است.»