محمد نظری

دکتر محمد نظری مجری شبکه پنجم سیما، قبل از اینکه به خانه برگردد، به نور آمد.

همزمان با فوت مادر و استرس و ناراحتی های حاصل از آن، چشم ها هم دچار التهاب و قرمزی شده بودند و این مجری خوش خلق تلویزیون را به صورت اورژانسی راهی کلینیک بیمارستان نور کردند.