سپهر حیدری

سپهر حیدری بازیکن اسبق تیم هایی همچون سپاهان اصفهان، پرسپولیس و... به همراه همسرش به کلینیک لنز بیمارستان چشم پزشکی نور آمدند.
او و همسرش برای انتخاب بین لنزهای رنگی و طبی این کلینیک، بیشتر رنگ ها و مارک های آن را بررسی کرده و از مشاوره همکاران مان در خرید آن استفاده کردند.