علیرضا خمسه

علیرضا خمسه بازیگر نقش دوست‎داشتنی «باباپنج علی» هم برای عمل چشمش، بیمارستان نور را انتخاب کرد. ضمن آرزوی سلامت برای تمام هنرمندان کشور، اعتماد ایشان به مجموعه چشم پزشکی نور را ارج می نهیم.