محمدرحمان نظام اسلامی

محمد رحمان نظام اسلامی مجری برنامه صبح گاهی «صبح بخیر ایران» در بیمارستان چشم پزشکی نور تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گرفت.
نظام اسلامی که به همراه همسر و فرزندش به بیمارستان چشم پزشکی نور آمده بود امکانات این مجموعه را مثال زدنی عنوان کرد و گفت: «این مجموعه با پرسنل خوش برخورد و مهربانش، خوبی را در حق بنده تمام کرد؛ از مدیریت مجموعه نور به خاطر این سامان دهی مناسب و به کارگیری همکاران کاربلد و سخت کوش سپاسگزاری می کنم.»