جین اگویره

11 آذر، 1393 (دوم دسامبر 2014)

از اینکه همراه با دوستان چشم پزشکم در ایران هستم و می توانم دوستان جدیدی پیدا کنم بسیار خوشوقتم.

بازدید امروز من از بیمارستان چشم پزشکی نور بسیار لذت بخش بود؛ بیمارستانی که به دستگاههای پیشرفته مجهز است. همچنین، علاقه فراوان چشم پزشکان این بیمارستان به پژوهش بسیار تحسین برانگیز است.

انتخاب آقای دکتر هاشمی را به سمت وزیر بهداشت ایران تبریک عرض می کنم و برای ایشان آرزوی موفقیت دارم.

ارادتمند

جین اگویره

انجمن چشم پزشکان امریکا

سانفرانسیسکو