همایون شاهرخی

همایون شاهرخی فوتبالیست و مربی تیم هایی همچون فولاد خوزستان، فتح، بانک ملی و... که در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز سابقه مربی گری دارد به بیمارستان چشم پزشکی نور آمد تا تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
همایون خان شاهرخی در پاسخ به اینکه بیمارستان چشم پزشکی نور را به کدام تیم فوتبال می توان تشبیه کرد گفت: «نور قابل مقایسه با هر تیمی نیست؛ اما اگر بخواهم تیمی را انتخاب کنم حتما از لیگ انگلستان است؛ آنها سازماندهی و نظم و انضباط عجیبی دارند.»