فاطمه گودرزی

فاطمه گودرزی چهره آشنای تلویزیون و سینمای ایران است؛ بازیگری که خیلی از فیلم ها و سریال های او در ذهن مردم مانده است؛ از جمله: ترانه مادری، می خواهم زنده بمانم، غزال، دردسر والدین و.... او در یکی از روزهای آبان 93 به همراه پسرش برای معاینه چشمانش به کلینیک بیمارستان چشم پزشکی نور آمد.

مشکل او هم مانند همه آنها که 40 سالگی را از سر می گذرانند، پیرچشمی بود. گودرزی طی مراحل درمانش از حسن برخورد و توجه پرسنل قدردانی کرد و آن را نماد مدیریت عالی و قوی این مجموعه دانست.

او که به ابراز علاقه هموطنان عادت دارد، گفت از استقبال کارکنان بیمارستان شگفت زده شده است.