دکتر پاول برنشتین

 

 

 

 

 

ما بسیار تحت تأثیر امکانات مرکز شما و همچنین مهمانان نوازی سخاوتمندانه‌تان قرار گرفتیم. حرفه‌ای‌ترین کارهای درمانی در این مرکز انجام می‌شود و شما بیشترین تلاش را انجام داده‌اید تا بیماران‌تان آرامش داشته باشند، در حالی که مراقبت‌های چشم پزشکی با استاندارد جهانی را دریافت می‌کنند. ما به این که مهمان شما بودیم، افتخار می‌کنیم.