عزت الله انتظامی

عزت الله انتظامی استاد سینما و مرد هزار نقش فیلم های ایرانی که در خاطره تمامی ایرانی ها جایگاه ویژه ای دارد، به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور آمد. بالاخره سن و سال است و چشم هایی که چه بخواهیم و چه نخواهیم، آب مروارید برای مان به ارمغان می آورند. آن روز اما همه همکاران نور خوشحال بودند که آقای بازیگر چند ساعتی مهمان شان شده است.