دکتر پیتر گابل

 

 

 

 

مدیران محترم بیمارستان چشم پزشکی نور

بازدید از دستاوردهای بیمارستان چشم پزشکی نور در تهران تجربه شگفت انگیزی برای ما بود؛ از ساختمان تا تجهیزات به روز و مدرن، به خوبی دیگر نقاط جهان. آنچه در بازدید ما آشکارا به چشم می آمد این بود که این سازمان، نه تنها به شدت کارآمد است، بلکه چهره ای انسانی به مسیر درمان بیماران داده است تا آنچه را که عموماً سخت است، آسان تر و کارآمدتر کند.

از این که وقت زیادی را صرف معرفی دستاوردهای خود به ما کردید بسیار سپاسگزاریم.

پیتر گابل

مدیر برنامه فلوشیپ ICO