حسن روشن

حسن روشن، پدیده دهه پنجاه فوتبال ایران به نور آمد

فوتبالیست پیشکسوت و قدرتمند تیم استقلال چندی پیش برای انجام عمل لیزیک فرزندش به بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کرد. وی پیش از این بیمارستان چشم پزشکی نور را با می شناخت و اینجا را برای عمل لیزیک فرزندش انتخاب و معرفی کرد.

طبق گفته های حسن روشن بیمارستان چشم پزشکی نور می تواند الگویی خوب و مرجع بیماران سایر کشورهای دیگر باشد.