سیروس مقدم

چشمان کارگردان پایتخت در نور

سیروس مقدم که همواره برای معاینه چشم به بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه می کند، در پاییز سال 97 بار دیگر برای انجام معاینه های دوره ای خود به بهترین چشم پزشکان کلینیک فوق تخصصی نور آمد. این کارگردان جزء افرادی است که به طور ثابت به کلینیک بیمارستان چشم پزشکی نور می آید.

مقدم از خدماتی که مجموعه چشم پزشکی نور به مراجعه کنندگان خود ارائه می دهد ابراز خرسندی کرد و در انتهای صحبت هایش با روابط عمومی بیمارستان چشم پزشکی نور اظهار داشت این مرکز را بسیار می پسندد و آن را انتخاب افراد ظریف بین و بادقت می داند.