میکاییل شهرستانی

«میکاییل شهرستانی» هنرمندی آرام و متین، و استادی که خود را آموزگار حرفه بازیگری می نامد، در کلینیک چشم پزشکی نور اسفندیار، نور چشمانش را به بررسیِ پزشکان این مجموعه سپرد.
 

میکاییل شهرستانی (زاده ۱ اسفند سال ۱۳۴۱) در تهران بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر است.