عادل فردوسی پور

مجری و تهیه کننده برنامه نود را همه می شناسند؛ هم او که ویژه برنامه جام جهانی اش هم مخاطبان فراوانی را تا پاسی از شب پای تلویزیون بیدار نگه داشت. عادل فردوسی پور هم چشمانش را به پزشکان نور سپرده است.