دکتر عباد هادیان

  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی

  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی

آقای دکتر عباد هادیان در سال در شهر متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه در سال اخذ کرد.

دکتر عباد هادیان (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر عباد هادیان (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.