دکتر رضا عرفانیان سلیم

آقای دکتر رضا عرفانیان سلیم در سال 1350 در شهر مشهد متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1375 مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1382 و فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم، اربیت، مجرای اشکی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1389 اخذ کرد.

دکتر رضا عرفانیان سلیم (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان سیستان و بلوچستان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1382 آغاز کرد و در سال 1390 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر رضا عرفانیان سلیم (چشم پزشک) خدمات پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم و اصلاح عیوب انکساری( پی آر کی، لازک، فمتولیزیک، اسمایل)، کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

دکتر رضا عرفانیان سلیم

     1. Nasrin Masoudzadeh, Malin Östensson, Josefine Persson, Vahid Mashayekhi Golyonlo, Christopher Agbajogu, Yasaman Taslimi, Reza Erfanian Salim, Farnaz Zahedifard, Amir Mizbani, Housein Malekafzali Ardekani, Bronwyn Gunn, Sima Rafati, Ali Harandi. “Molecular signatures of anthroponotic cutaneous leishmaniasis in the lesions of patients infected with Leishmania tropica  ”.Scientific Reports journal. 2020.


2. Bagheri A, Tavakoli M, Najmi H, Salim RE, Yazdani S. Comparison between eyelid indices of ptotic eye and normal fellow eye in patients with unilateral congenital ptosis. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 2016; 69(1): e5-e9.


3. Salim RE, Mohammadi S. Results of endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy; necessity of teamwork and patient selection. Medical hypothesis, discovery and innovation in ophthalmology 2015; 4(3): 114.

4. Bagheri A, Najmi H, Salim RE, Yazdani S. Tear condition following unilateral ptosis surgery. Orbit 2015; 34(2): 66-71.

5. Bagheri A, Rafati N, Salim RE, Yazdani S. Free-floating pyogenic granuloma of the lacrimal sac. Orbit 2014; 33(2): 156-8.

6. Bagheri A, Erfanian-Salim R, Ahmadieh H, Nourinia R, Safarian O, Yazdani S. GLOBE PERFORATION DURING STRABISMUS SURGERY IN AN ANIMAL MODEL REPLY. JOURNAL OF AAPOS 2012; 16(2): 218-.

7. Bagheri A, Erfanian-Salim R, Salour H, Yazdani S. Globe fixation with homologous temporalis fascia transplant for treatment of restrictive esotropia strabismus: An interventional case report and review of the literature. Binocular vision & strabology quarterly, Simms-Romano's 2011; 26(4): 236-42.

8. Bagheri A, Erfanian-Salim R, Ahmadieh H, Nourinia R, Safarian O, Yazdani S. Globe perforation during strabismus surgery in an animal model: Treatment versus observation. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus 2011; 15(2): 144-7.

9. Aletaha M, Salim RE, Bagheri A, Salour H, Abrishami M. Bilateral orbital cavernous hemangiomas. Journal of ophthalmic & vision research 2010; 5(1): 65.

10. RAFIEI A, Pipelzadeh MH, JAHANSHAHI A, ERFANIAN SM. COMPARING THE EFFECTIVENESS OF ALBENDAZOLE AND COMBINATION OF ALBENDAZOLE AND PRAZIQUANTEL IN EXPERI-MENTAL HYDATIDOSIS. 2009

 

11. معرفی یک مورد ضایعات پلکی در زمینه توبروزاسکلروز - مجله چشم پزشکی بینا - سال شانزدهم - شماره 3 - بهار 1390

12. اثر کلونیدین خوراکی در پیشگیری از افزایش فشار چشم پس از جراحی کاتاراکت - مجله پزشکی بینا - تابستان 1382

13. تثبیت موقعیت کره چشم با استفاده ازفاسیای تمپورالیس در یک بیمار مبتلا به سندرم چسبندگی اربیت - مجله چشم پزشکی بینا - زمستان1388

14. محمدرضا ر, شهرام بب, رضا عس. اثر كلونيدين خوراكي در پيشگيري از افزايش فشار چشم بعد از جراحي آب مرواريد تحت بي هوشي عمومي.

15. عباس ب, هادي ن, حسين س, مريم آط, مهدي ت, رضا عس. تغييرات اشک بعد از عمل جراحي افتادگي پلکي يک طرفه.

16. عباس ب, رضا عس, محمد ا, حسين سس, مريم آط, سيدعلي م. تثبيت موقعيت كره چشم با استفاده از فاسياي تمپوراليس در يك بيمار مبتلا به سندرم چسبندگي اربيت.

17. عباس ب, رضا عس, حميد ا, رامين نن, اميد ص, سعيد ك. بررسي نقش كرايوپكسي و ليزر درماني در سوراخ شدگي اسكلرا حين جراحي استرابيسم در يك مدل حيواني.

18. عباس ب, رضا عس, آزاده ك, نسيم ع. معرفي يک مورد ضايعات پلکي در زمينه توبروز اسکلروز.
.