دکتر بابک صادقی

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

آقای دکتر بابک صادقی در سال 1352 در شهر متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال اخذ کرد.

دکتر بابک صادقی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان تهران فعالیت حرفه ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر بابک صادقی (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحی عیوب انکساری(ليزيك)، کاتاراکت(آب مرواريد) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

جراحی عیوب انکساری(ليزيك) ، کاتاراکت(آب مرواريد)