دکترمحمدفیروزی منفرد

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

آقای دکتر محمد فیروزی منفرد در سال در شهر متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه در سال اخذ کرد.

دکتر محمد فیروزی منفرد (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر محمد فیروزی منفرد (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.