دکتر عباس شیخ حسنی

  جراح و متخصص چشم
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی

آقای دکتر عباس شیخ حسنی در سال در شهر متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه در سال اخذ کرد.

دکتر عباس شیخ حسنی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر عباس شیخ حسنی (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحی اصلاح عیوب انکساری (لیزیک) ، کاتاراکت (آب مروارید) ، پیوند قرنیه ، قوزقرنیه ، ناخنک ، لنز داخل چشمی ، سایر جراحی های قرنیه را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.