دکتر احسان اله شفیق اردستانی

  جراح و متخصص چشم

  جراح و متخصص چشم

آقای دکتر احسان اله شفیق اردستانی در سال در شهر متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه در سال اخذ کرد.

دکتر احسان اله شفیق اردستانی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان فعالیت حرفه ای خود را از سال آغاز کرد و در سال به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر احسان اله شفیق اردستانی (چشم پزشک) خدمات جراحی جراحي اصلاح عيوب انكساري (ليزيك) ، كاتاراكت (آب مرواريد) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.