پلک و مجاری اشکی

شالازيون (Chalazion)
شالازیون چیست ؟ شالازیون برجستگی کوچکی در لبه یا نزدیک لبه پلک در زیر پوست است که در اثر انسداد مجرای خروجی غدد ترشح کننده چربی پلک و تجمع مواد ترشح شده در غده ایجاد می شود. شالازیون ممکن است در اب...
گل مژه (Stye | Hordeolum)
گل مژه یکی از بیماریهای شایع پلک است که می تواند افراد را در سنین مختلف گرفتار کند. گل مژه به صورت یک توده متورم، حساس و دردناک و قرمز رنگ درلبه یا نزدیکی لبه پلک تظاهر می کند. این توده در حقیقت یک آب...
بلفارواسپاسم (Blepharospasm)
بلفارواسپاسم به معناي پلك زدن غير ارادي يا بسته شدن غير ارادي پلك ها است. بلفارواسپاسم يك عارضه پيش رونده عصبي است كه بيشتر در زنان ميانسال و سالمند اتفاق مي افتد. شايعترين شكل بلفارواسپاسم،" بلفارواس...
بلفاريت (التهاب پلك)
بلفاريت التهاب پلك ها بويژه در لبه آنهاست. اين بيماري شايع بوده و ممكن است بر اثر يك عفونت خفيف ميكروبي و يا بيماري پوستي منتشر ايجاد شود. بلفاريت به دو شكل رخ مي دهد: بلفاريت قدامي و بلفاريت خلفي....
افتادگي پلك(پتوز)
پتوز چيست؟ به افتادگي پلك فوقاني پتوز گفته مي شود. اين افتادگي ممكن است خفيف بوده و يا تمامي مردمك را بپوشاند. در برخي موارد پتوز مي تواند ديد طبيعي را محدود و يا حتي بطور كامل مسدود نمايد.   پتوز م...
اكتروپيون
اكتروپيون چيست؟  به برگشتن لبه پلك تحتاني به سمت خارج ، كه باعث مي­شود چشم و مخاط آن در معرض هوا و در نتيجه خشكي قرار گيرند، اكتروپيون گفته مي­شود. فرد در اين حالت دچار آبريزش شده و در صورت پاك­كرد...
MGD: Meibomian Gland Dysfunction- بلفاريت خلفي
MGD چيست؟ MGD مخفف Meibomian Gland Dysfunction است. اين عارضه بيشتر به نام Meibomitis ناميده مي شود و اسامي ديگر آن meibomianitis و بيماري لبه پلك lid margin disease است. گاهي دربعضي متون به نام بلفا...
انسداد مادرزادی مجرای اشکی
سیستم اشکی از چه اجزائی تشکیل شده و محل قرارگیری آنها کجاست؟   غدد اشکی یا lacrimal glands (هر چشم یک غده اشکی دارد) که در قسمت بالا و خارج کره چشم قرار دارند به همراه  غدد اشکی کمکی  Krauseو ...