شیوع جدی نزدیک بینی در نسل های آینده

دکتر سپیده توکلی زاده فوق تخصص اکولوپلاستیک و استرابیسم

بر اساس گزارش های موجود، در سال 2020 میلادی دو میلیارد نفر در سطح جهان مبتلا به نزدیک بینی بوده اند؛ نتایج تحقیقات اما نشان می دهد در سال 2050 این تعداد به پنج میلیارد می رسد که متاسفانه یک میلیارد نفر از این گروه عظیم دچار نزدیک بینی بالا هستند.

********************

نزدیک بینی یکی از انواع ضعف بینایی است که آن را اینگونه تعریف می کنیم، هرگاه ضعف بینایی چشم از منهای نیم بیشتر باشد به آن نزدیک بینی اطلاق می شود؛ میزان این ضعف (و به تبع آن عدد نشان دهنده نزدیک بینی) می تواند هر مقداری باشد اما اگر نزدیک بینی از منهای پنج بیشتر شود به آن نزدیک بینی شدید می گوییم.
نکته مهم اما اینکه باید توجه داشته باشیم نزدیک بینی فقط یک عیب انکساری ساده نیست چرا که هر چه میزان نزدیک بینی افزایش پیدا کند، گلوب (تخم چشم) رشد بیشتری خواهد کرد و این افزایش حجم، هم باعث نازک تر شدن لایه های چشم می شود و هم شبکیه را تحت کشش بیشتری قرار می دهد. به عبارت دیگر هرچه نزدیک بینی افزایش پیدا می کند، عوارض بینایی بیشتر می شود تا آنجا که کیفیت زندگی فرد نزدیک بین به صورت جدی تحت تاثیر قرار می گیرد.
بنابراین همچنان که نباید نگاهی ساده به نزدیک بینی داشت، باید به این نکته هم توجه جدی داشته باشیم که ما هیچ نزدیک بینی امن و ایمنی نداریم.
اما آنچه در حال اتفاق افتادن است و بسیار مهم می نماید، اینکه شیوع نزدیک بینی در نسل های آینده رو به افزایش است؛ بر اساس گزارش های موجود، در سال 2020 میلادی دو میلیارد نفر در سطح جهان مبتلا به نزدیک بینی بوده اند؛ نتایج تحقیقات اما نشان می دهد در سال 2050 این تعداد به پنج میلیارد می رسد که متاسفانه یک میلیارد نفر از این گروه عظیم دچار نزدیک بینی بالا هستند.
به عبارت دیگر هر چه شیوع نزدیک بینی بیشتر شود آمار افراد مبتلا به نزدیک بینی بالا هم افزایش می یابد و این یعنی گروه بیشتری از مردم، کیفیت مناسب بینایی و زندگی شان تحت تاثیر این عارضه قرار می گیرد.
این اعداد و ارقام هشداری جدی است برای توجه بیشتر به معاینه های منظم چشم پزشکی به ویژه در مورد کودکان تا بتوانیم در حداقل زمان ممکن، نزدیک بینی احتمالی را تشخیص داده و برای زندگی باکیفیت تر این گروه چاره ای بیندیشیم.